รักเจ้าดวงเดือนเอย

ปาณาดี

รักเจ้าดวงเดือนเอย

เมื่อเดือนเลื่อนลาไกลไปกลางหาว
อาลัยหนอ...น้ำตาดาวก็พราวหล่น
ดวงเดือนเอยดวงเดือนเจ้าคงเป่ามนต์
ให้หนึ่งใจต้องทุกข์ทนด้วยคำนึง

ส่งคำหวานมธุรสพจนารถ
แลเยื่อใยสายสวาทจงไปถึง
อย่าเลือนหายขอรักร้อยคอยรัดรึง
นำคำนึงหนึ่งอาลัยไปถึงเดือน

ตราบเท่านานหัวใจที่ไหวเต้น
ยังคงเป็นเช่นใจ...ไม่ไหวเคลื่อน
มั่นคงรักภักดีต่อดวงเดือน
ตะวันแรงไม่อาจเลือนเงาของจันทร์

หอมเอยหอมกลิ่นผกาใกล้ฟ้าใหม่
หอมอวลรักติดตามไปแม้ในฝัน
จนเมื่อกาลมาพบบรรจบกัน
รักดวงเดือนดวงนั้น.....นิรันดร
				
comments powered by Disqus