ไม่เขียนกลอนนานแล้ว

keekie

ไม่เขียนกลอนรักนานแล้ว นึกคำแสดงความรักไม่ออก ไม่รู้ว่ามันแยกย้ายกันไปตั้งแต่เมื่อไร รู้ตัวอีกที มันหายไปกันหมดแล้ว

ไม่เขียนกลอนเศร้านานแล้ว แม้คำเศร้าๆ ยังวนเวียนอยู่รอบตัว แต่จับมาร้อยเรียงไม่ได้ อาจเพราะ .. แค่พวกมันกระจัดกระจาย ..  ยังปวดร้าว หากมารวมกันเป็นบทกวี คงปางตาย ...

เขียนกลอนรักไม่ได้แล้ว...

ไม่เขียนกลอนเศร้าแล้ว...

comments powered by Disqus