ห่วงอาลัย

แย้ม ไกลวันเกิน

อ่านคำตอบขอบฟ้าส่งมาสู่
ยังรับรู้รอยเหลื่อมจะเชื่อมฝัน
จุดบรรจบหลบเร้นอยู่เช่นกัน
หวังสักวันฝันเหลื่อมจะเชื่อมชน
ยามเมฆเทาเข้าครองครอบท้องฟ้า
สัญญานว่าหวังไว้ยังไร้ผล
ส่งคำขอรอค้างถึงบางคน
แต่เมฆหม่นมืดมิดคอยปิดบัง
ครั้นเมฆผืนคืนฝนสู่คนขอ
น้ำตาคลอความหมายไม่คลายหวัง
เพลงห่วงหาอาลัยไหลประดัง
ผ่านภวังค์หวังผลถึงคนไกล
จะเจาะจงส่งเพลงก็เคว้งคว้าง
เพราะฟ้ากว้างเกินรู้ว่าอยู่ไหน
ทิ้งลำนำทำร้ายอยู่ภายใน
ห่วงอาลัยลับหลังทุกครั้งคราว
comments powered by Disqus