วาสุกรีิิิิ - เท่านั้นพอ

วาสุกรี

ให้คนเกลียด  มากมาย  ได้ทั้งโลก
เผซิญโชค  เคลื่อนคลาด  วาสนา
ให้ชืวิน  สิ้นชืวิต  อิสรา
ขอเพียงว่า  เธอรักฉัน  เท่านั้นพอ
comments powered by Disqus