ความรักกับสถานะควอนตัม

กวีวิเวก

ยามอยู่ด้วยกลมกลืนมิแบ่งแยก

ความรักแตกผลิบานดั่งไม้หอม

คนอื่นทักแกล้งทำไม่ยินยอม

เหมือนสุกงอมโดยมิทันจะรู้ตัว

 

ครั้งปักใจตามธงลงว่ารัก

ดันถูกหักล้างสิ้นไม่หลงเหลือ

พอแบ่งเขตขั้นเข้ายามนั้นเมื่อ

ความหน่ายเบื่อบอกปัดไปทุกที

 

ดั่งแมวกล่องปิดไว้ใครใคร่รู้

เสถียรอยู่สถานะมิทราบได้

ครั้งเปิดดูในกล่องว่าเป็นตาย

ก็กลับกลายตายสิ้นเสียสูญไป

 

 

แน่ใจนักว่ารักใครว่าแน่

เห็นอยู่แท้เคียงชิดสนิทสนม

จะเด็ดช่อมาไว้เพียงตนชม

อาจขื่นขมเหมือนแมวตายจากพลัน

comments powered by Disqus