เขียน หมอก ขาว

ม้าก้านกล้วย

ถ้าเขียนคำว่าหนาว ด้วยปากกา  มือคงพาอักษรไหวสั่น ถ้าเขียนภาพหมอกขาวด้วยพู่กัน  คงจะบังสีสันอันสดใส

จะถ่ายภาพให้รู้ว่าหนาว  มีไอหมอกขาว พริ้วผ่าว จับใจ แม้ว่าจะปรับแต่งภาพเพียงใด ก็คงได้แค่ภาพจางจาง

อยากส่งความรู้สึกถึงเธอ ในวันที่เจอแต่ความเหินห่าง จะบอกอย่างไรว่าใจอ้างว้าง เมื่ิอยืนท่ามกลางหมอกหนาว ขาวโพลน

(ม้าก้านกล้วย)

comments powered by Disqus