หนาวลมเหนือ

คนกรุงศรี

ลมหนาวล่อง ต้องผิว ก็หวิวหวั่น
หนาวกายนั้น เหน็บหนอ พอทนไหว
หากกมล ทนร้าว เพราะหนาวใน
ยากแก้ไข แม้ผ่าน หลายนานปี
comments powered by Disqus