ดอกแก้ว (๒)

ศิวสิโรมณิ


3508_1600x1200_zpsaifytyr7.jpg

 

กลิ่นแก้วหอมกรุ่นตามลมหนาว ทุกภาพยังพราวพร่างไสว จรดลึกแนบแน่นมิเหินไกล โอบอุ้มอุ่นใจมิลืมเลือน

รอยสรวลแต่งแต้มสองมุมปาก หยั่งรากลงลึกในใจเหมือน แก้วขาวฝูมฟักมาแรมเดือน แย้มแยือนชูช่อไม่หมองคลาย

เจ้าเอ๋ย เจ้ารัก เจ้าดอกแก้ว รักแก้วจะแพร้วพร่างทอฉาย คลี่ผลิแย้มบานมิวางวาย เคียงอยู่ข้างกายดั่งสัญญา

 ศิวสิโรมณิ Monday 9.22 p.m., January 18, 2016

comments powered by Disqus