กุหลาบแดง

คนกรุงศรี


กุหลาบแดง ดอกนี้ ที่มุ่งหวัง
รักดุจดั่ง ดวงใจ ด้วยใฝ่ฝัน
เฝ้ารักษา ดูแล แม้นานวัน
เป้าหมายนั้น เพื่อเขา เจ้าจอมใจ
แดงสดสวย ด้วยสี มีกลิ่นหอม
ทุกอย่างพร้อม เพื่อวัน อันสดใส
วันความรัก จักถึง ซึ่งมิไกล
สุขฤทัย ในจินต์ แสนยินดี
สิ่งหวงแหน แทนใจ แม้ไร้ค่า
หวังไว้ว่า ใช้รัก เป็นสัขขี
ความมั่นคง ทรงไว้ ด้วยไมตรี
เป็นสิ่งที่ เรานั้น เคยสัญญา
เฝ้านอนฝัน วันซึ่ง จะถึงแล้ว
ดูว่าแวว ที่หวัง ยังหรรษา
ใจกระหยิ่ม ยิ้มย่อง ผ่องอุรา
คิดทุกครา สุขใน หัวใจตน
จะเตรียมใจ ไว้รับ กับความสุข
หวังว่าทุก ความฝัน นั้นสั่งผล
มิขอให้ บุญทาน บันดาลดล
เราสองคน ลิขิต ชีวิตเอง
comments powered by Disqus