ดาวประกาย

แย้ม ไกลวันเกิน


แว่วลางลางบางทิศบอกคิดถึง
ต้องอ้ำอึ้งแอบตอบไปรอบด้าน
คนต่ำใต้ไกลมากจากพิมาน
ขอสื่อสารส่งมอบคำขอบคุณ
ดาวกลางใจไกลลิบกะพริบถี่
ยังคงมีมากเหลือความเกื้อหนุน
สำหรับใครบางคนคือต้นทุน
จวบอรุณรุ่งสางยังค้างฟ้า
comments powered by Disqus