เขมรไล่ควาย

แย้ม ไกลวันเกิน

 เสียงขลุ่ยซอขอทางจะสร้างฝัน
จะปิดกั้นกักไว้กึ่งไร้ผล
แม้หนทางสร้างหวังยังมืดมน
แต่ถนนนาฏเพียงใช้เสียงเพลง
จากคีตาพานำสู่รำฟ้อน
องค์อัปสรสายจิตพินิจเพ่ง
ภาพลางลางนางสวรรค์คนกันเอง
เธอเขย่งเยื้องมาในท่ารำ
ซออ่อนหวานผสานฟ้อนเธออ่อนไหว
สาวผลักไสสลัดองค์มิลงต่ำ
สำแดงออกบอกใบ้ใช้แทนคำ
เปิดบทนำนาฏศิลป์ซึ่งกินความ
ครั้นขลุ่ยซอล้อขัดสะบัดเสียง
เธอเบนเบี่ยงมองเบิ่งเป็นเชิงห้าม
สะบัดแขนแล่นรุกสิ่งคุกคาม
พยายามย้ำใครว่าไล่ควาย
comments powered by Disqus