จันทร์กระจ่างฟ้า

แย้ม ไกลวันเกินยังร้อนรนคนไกลเคยใกล้ชิด
ขอเป็นมิตรมาอืกก็หลีกเลี่ยง
คนอ่อนไหวใจหวังจะนั่งเคียง
คงมีเพียงภาพเพื่อนที่เลือนลาง
แม้หมดหวังนั่งชิดก็คิดถึง
อยากสพซึ้งสายตาบนฟ้ากว้าง
เห็นเดือนฉายหมายปองเป็นช่องทาง
ให้ฟ้าสร้างสื่อนำยามจำเป็น
เธออยู่ไหนไกลมากสุดฟากฟ้า
เดือนดาราเราสองต่างมองเห็น
ขอนัดหมายสายตาคืนฟ้าเพ็ญ
มองเดือนเด่นดาวล้อมพร้อมพร้อมกัน
comments powered by Disqus