ทำไมเราจึงรักกัน

แทนคุณแทนไท


สวัสดี หญิงสาวชาวโลกมนุษย์
นางผู้ที่พิเศษสุดเหมือนภาพฝัน
เทวีแห่งชีวิตนิจนิรันดร์
โชคชะตาอันงดงามตระการวิไล
เธอผู้สอนให้เพียรเรียนรู้รัก
เสลาสลักกับโลกที่โศลกไข้
มองแง่งามของส่วนปรารถนาใจ
ให้รู้เราทำไมต้องเกิด
มาซ่อมสร้าง มาสอนสั่ง จิตหวังวาด
ให้สมชาติชายทะนง อาจองค์สง่า
ให้ปันรัก ปันจริต คิดเมตตา
ขี้ความแปลกหน้าให้หมดไป
จากหนังสือรวมบทกวีคัดสรร เธอ "ยังมีรัก-คิดถึงกันบ้างไหม"
พระพุธที่ ๒๕ มีนาค์ ๕๘
comments powered by Disqus