ลมหวน

อินสวน

     วันเวลาผันผ่านมานานเนิ่น
ไม่ใช่ความหมางเมินห่างเหินหาย
มีเรื่องเล่าจากเพื่อนเก่าแสนมากมาย
มาทักทายเยี่ยมเยือนเพื่อนคุ้นเคย
     ประสบการณ์ระหว่างเส้นทางผ่าน
ไม่สามารถจดจารเล่าขานเผย
ให้ครบถ้วนทุกวิถีที่ล่วงเลย
อย่าเฉยเมยเมินหน้าระอากัน
     แม้เร่ร่อนแรมรอนใช่จรจัด
ไปฝึดหัดเคี่ยวเข็นเป็นนักปั่น
หวังเก็บความประทับใจไว้แบ่งปัน
เป็นรางวัลนักฝันกำนัลใจ
     แต่เส้นทางเลี้ยวลดและคดเคี้ยว
ไม่สามารถโดดเดี่ยวทนหวั่นไหว
จึงแบกความคิดถึงซึ่งห่วงใย
มาขอความเห็นใจและเมตตา............
comments powered by Disqus