ขอบคุณเธอคนนั้น

วิญญาณศิลา

ขอบคุณวันวาน ที่เราหยอกล้อกันและกัน ทำให้ฉันรู้สึกตัวว่าเราเข้ากันได้ดี . ขอบคุณวันวาน ที่เธอให้ความสำคัญกับฉัน ทำให้ฉันรู้สึกตัวว่ามีค่า . ขอบคุณวันวาน ที่เธอมีแต่คำหวานให้ฉัน  ทำให้ฉันคิดถึงเธอทุกวัน . แต่มาวันนี้ ความดื้อรั้นของเธอ ที่เอาแต่ใจ แม้ฉันจะพูดดีอย่างไร เธอก็หาฟังไม่ . และแล้ว ความดื้อรั้นของเธอ ทำให้เรา ไม่ได้เจอเธอ ... ตลอดกาลนาน . ขอบคุณความดื้อรั้นของเธอ ทำให้ฉันรู้สึกตัวว่าฉันยังต้องแก้ไขตัวเอง ที่ไม่สามารถ เหนี่ยวรั้งเธอไว้ แก้ไขตนเอง เพื่อตัวเอง ไม่ใช่เพื่อใครอื่น  . แด่เธอ ผู้เป็นนิรันดร์ (วิญญาณแห่งความคิดถึง:31 ต.ค. 60)
comments powered by Disqus