คนที่ไม่ลืมเธอ

reynolds

อาทิตย.์ไม่ลืมวัน
พระจันทร์ไม่ลืมคืน
ทะเล..ไม่ลืมคลื่น
ฉันหรือ..จะลืมเธอ				
comments powered by Disqus
  • mono

    29 พฤษภาคม 2545 21:38 น. - comment id 52517

    อืม...จ้ะ