รักมีทั้งคุณ ทั้งโทษ

reynolds

ความรักก็เปรียบได้กับ
ความหลาก หลายของผลไม้
หลายกลิ่น หลายสี  หลายรส
มีทั้งคุณ   ทั้งโทษ
หากไม่รู้จัก  ความพอดี				
comments powered by Disqus
  • หว่ออ้ายหนี่

    29 พฤษภาคม 2545 22:45 น. - comment id 52545

    อืมจริงครับ  เห็นด้วยครับ  โอเชโช้เด๊