ความรักที่มีให้เธอเสมอมา

reynolds

 แม้เราไม่อาจหวนกลับมาเป็นเช่นเก่า
  แม้เราจะต้องอยู่แบบคนที่หางเหิน
  แม้ความจริงจะอยู่ระหว่างเส้นทางเดิน
    แต่ในความหมางเมิน เรามีกัน
   ฉันคิดถึงเธอเสมอมา
  ห่วงใยและห่วงหาเหมือนวันก่อน
  ถึงเวลาจะเปลี่ยนแปรแต่ยังแคร์และผูกพัน
  ความรัก  ความอาทร  ถ้าเธอต้องการ
  ฉันยังคงเก็บเอาไว้ให้เธอเสมอมา				
comments powered by Disqus
 • เจนนี่

  6 มิถุนายน 2545 15:30 น. - comment id 54335

  ลึกซื้งคะ๊