สมการ

หมายเลขสิบสาม

สมการของหัวใจ
เอ็กซ์ วาย แทนให้เป็นเธอและฉัน
บวก ลบ คุณ หาร แทนความสัมพันธ์
เราต่างมีให้กัน ด้วยจริงใจ
แต่เธอแปรเป็นเอ็กซ์กำลังสอง
ปล่อยฉันให้เป็นรองคนใหม่
แก้สมการ แก้วายให้หายไป
เธอก็ตัดฉันออกจากใจเช่นเดียวกัน				
comments powered by Disqus