พอแล้ว

ใกล้ไกลเรามีใจเดียว

พอแล้วพอกับความรักที่มีให้
พอแล้วใจอย่าไปคิดเข้าข้างเขา
พอแล้วพอขืนอยู่ไปมีแต่เศร้า
พอแล้วเราอยู่ลำพังก็ดีพอ				
comments powered by Disqus