อยากจะบอกว่ารักเธอ

แจน


        คำว่ารักที่อยากจะพรําบอก  แต่อดบอกคำนั้นกับตัวเธอ
 อยากจะบอกบอกว่ารักรักเสมอ      อยากจะพูดอยากจะพรำว่าตัวเธอ
นั้นดีเลิศเลิศเพราะเธอก้เท่านั้น     อยากจะพูดพูดกับเธอเพียงรำพัน
อยากจะอยู่อยู่กับเธอทุกคืนวัน      บอกเธอนั้นนั้นว่ารักฉันรักเธอ				
comments powered by Disqus