สัมผัสไม่ลืมเลือน..

ภพ

ช่วงเวลาหนึ่งปีที่คบกัน
เธอรู้ไหมว่ามันมีความหมาย
ทุกอณูปลายสัมผัสมิวางวาย
มิจางหายลืมเลือนจากทรงจำ
เส้นเกศาทุกเส้นที่สัมผัส
เหมือนผูกมัดฉันเธอให้ดื่มด่ำ
หวานซาบซึ้งตรึงจิตเกินเอ่ยคำ
ที่จะย้ำว่าสุขสุขเพียงไร
มือบอบบางอบอุ่นแทนรู้สึก
ว่าฉันเธอคิดนึกเป็นไฉน
ว่าโศรกเศร้าเจ็บปวดประการใด
จะดูแลอยู่ใกล้ๆกันและกัน
ไหล่ซ้ายขวาคอยโอบอย่างหวงแหน
ขอให้แทนความนึกคิดในใจฉัน
ว่าจะอยู่เคียงข้างและป้องกัน
จากเรื่องร้ายทุกสิ่งอันนิรันดร				
comments powered by Disqus
  • น้อง

    3 มกราคม 2546 19:54 น. - comment id 103123

    น่ารักจางงงง...........พี่ชายเรา 555