ฝาก

เจรนัย

ฝากฟ้าฝากดาวเป็นข่าวฝาก
ฝากฝังรักฝากไปฝากให้
ฝากลมฝากฝนพร้อมดวงใจ
ฝากคิดถึงพึงฝากไว้กับสายลม
   ฝากห่วงใยให้ไปฝากเมื่อยามเศร้า
ฝากข่าวคราวฝากเธอให้สุขสม
ฝากความรักเต็มฝากอย่างมั่นคง
ฝากดำรงฝากมั่นคงไม่กลับคำ				
comments powered by Disqus
 • ผู้หญิงไร้เงา

  4 กรกฎาคม 2546 18:44 น. - comment id 151640

  รับขอฝากที่เธอนั้นฝากให้
  รับด้วยใจด้วยนี้ที่สุขสรรค์
  รับไว้แล้วนะพี่ยาอย่าจาบัณย์
  จะรับฝากและดูแลกันตลอดไป
  
  ***มารับฝากค่ะ เต็มใจรับด้วยนะค่ะ รู้ไหม แต่รู้สึกจะไม่ได้ฝากให้ผู้หญิงไร้เงาแน่เลย ถ้ายังไงไม่มีคนรับ ผู้หญิงไร้เงายินดีจะรับแทนนะค่ะอิ อิ***
 • ฟองอากาศ

  4 กรกฎาคม 2546 22:47 น. - comment id 151728

  หลายฝาก ฝากหลาย
  ฝากมาก มากฝาก
  ฝากไม่ถึง ถึงไม่ฝาก
  กลัวไม่ฝาก กลัวฝากไม่ถึง เลยไม่ฝาก...
  
  ............................................................... :)
 • เจรนัย

  6 กรกฎาคม 2546 00:39 น. - comment id 152037

  ขอบคุณครับ