ไม่รักไม่เป็นไร..อย่าเกลียดกันก็พอ

วุ้นเส้นต้มยำ

ใ น ส า ย ต า ใ ค ร ต่ อ ใ ค ร ...
ฉั น ค ง ดู แ ย่ ใ ช่ ไ ห ม ที่ เ ป็ น แ บ บ นี้
ง ม ง า ย ... พ ร่ำ เ พ้ อ ... ไ ม่ มี อ ะ ไ ร ดี
ค น เ ค้ า มี เ จ้ า ข อ ง แ ล้ ว ก็ ยั ง จ ะ เ อ า
ไ ม่ มี ใ ค ร พ อ ใ จ ที่ เ ห็ น ฉั น
ม า ดั ก ร อ เ จ อ เ ธ อ ทุ ก วั น อ ย่ า ง ต อ น นี้
แ ม้ แ ต่ เ ธ อ เ อ ง ก็ ไ ม่ ช อ บ ใ จ ... ฉั น รู้ ดี
ถ้ า ถ า ม เ ห ตุ ผ ล ที่ มี ก็ ไ ม่ รู้ เห มื อ น กั น
ทั้ ง ๆ ที่ ทำ ไ ป ก็ เ ป็ น ฉั น เ อ ง ที่ เ จ็ บ
แ ต่ ไ ม่ รู้ ทำ ไ ม ยั ง เ ก็ บ ค ว า ม รู้ สึ ก ดี ๆ ไ ว้
 เ ด า ไ ม่ อ อ ก ว่ า เ ห ตุ ก า ร ณ์ จ ะ เ ป็ น อ ย่ า ง ไ ร ต่ อ ไป
 ถึ ง จ ะ ดู เ ล ว ร้ า ย ใ น ส า ย ต า ใ ค ร ... ฉั น ก็ ไ ม่ แ ค ร์
รู้ แ ค่ ว่ า ต อ น นี้ ... ฉั น รั ก เ ธ อ
แ ล ะ จ ะ รั ก เ ส ม อ ไ ม่ ว่ า จ ะ ดู พ ร่ำ เ พ้ อ แ ค่ ไ ห น
ห น้ า ที่ ข อ ง ฉั น คื อ ทำ ต า ม หั ว ใ จ
เ ธ อ ไ ม่ รั ก ฉั น ไ ม่ เ ป็ น ไ ร ... อ ย่ า เ ก ลี ย ด กั น ก็ พ อ
แป้งสอบเสร็จแล้วน้าค้า....
และมันก็มันผ่านไปด้วยดี...
จากกำลังใจของพี่ๆและตัวแป้งเอง...				
comments powered by Disqus
 • +++จะรักเพียงเธอ+++

  1 ตุลาคม 2548 12:21 น. - comment id 521865

  ใช่ค่ะไม่รักกันก็ไม่เป็นไรแต่ขออย่างเดียวอย่าเกลียดกันเลยนะ เพราะที่เราทำไปทุกอย่างก็เพราะเรารัก คนเราใครก็อยากจะให้ที่เรารักนั้นรักเราตอบเหมือนกัน
  
  
       +++ไม่รักไม่เป็นไร อย่าเกลียดกันก็พอ+++
 • ลุ่มน้ำตาปี

  1 ตุลาคม 2548 12:43 น. - comment id 521870

  รักเป็นเช่นใดกันเล่า 
    รักเป็นเช่นใดหนอ
  ถามใครไม่มีใครตอบ
    แค่อยากรู้ว่ารักเป็นเช่นใด
  
  ( ตามเพลงนะครับ )....... >16.gif
 • คนเมืองลิง

  1 ตุลาคม 2548 15:02 น. - comment id 521889

  สอบเสร็จแล้ว ปิดเทอมหรือยังจ๊ะ11.gif
 • ช็อกโกแล็ต

  1 ตุลาคม 2548 21:00 น. - comment id 521931

  กลอนเศร้าจังเร๊ยยยย 10.gif
  
  สู้ๆสู้ตายนะแป้ง!!!
  
  เย้ๆ ดีใจด้วยที่ผ่านไปด้วยดี
  
  ขอให้เกรดออกมาเจ๋งๆนะ...11.gif
  
  ..โย่วๆ
 • rain..

  2 ตุลาคม 2548 22:50 น. - comment id 522191

  เป็นกำลังใจ..ให้แป้งฝุ่น..นะคะ ..
  
        36.gif
 • วุ้นเส้นต้มยำร้อนๆ

  3 ตุลาคม 2548 16:07 น. - comment id 522461

  +++จะรักเพียงเธอ+++
  
  6.gif ดีใจที่แวะมาทักทายกันน้าค้า
  
  อะ...ยิ้มตาใสๆแทนคำขอบคุณ
  
  ****
  
  ...ลุ่มน้ำตาปี...
  
  รักเป็นเช่นไร...แป้งก็ไม่รู้เหมือนกันสิคะ
  
  ลองถามหัวใจตัวเองดูสิ...เนอะ
  
  ***
  
  ...คนเมืองลิง...
  
  ปิดแล้วค่ะพี่...ดีใจมากมาย
  
  แวะมาบ่อยๆน้า...จะ55.gifตั้งตารอ..อิอิ
  
  ***
  
  ...ยายนัส...
  
  แป้งขอเรียกนัสแบบนี้นะ...
  
  เหมาะก่าเรียกนู๋นัสตั้งแยะแหนะ..อิอิ
  
  เกรดเราอ่ะเจ๋งอยู่แล้ว(รึเปล่า)
  
  แล้วนัสง่ะเป็นไงบ้างจ๊ะ
  
  Miss ๆๆๆ ยายนัสน้า
  
  ***
  
  ...เรน...
  
  แป้ง(ฝุ่น)..ขอบคุณสำหรับกำลังใจน้าค้า
  
  ..เอ...
  
  ใช่เรนเดียวกะเรนนี่ในสะใภ้กาฝากอะเปล่า
  
  อิอิ...ล้อเล่นอ่ะจะ
  
  เราเด็กกวนกาละแมต่างหาก...เนอะ
  
  ***
  
  11.gif