สัญญารักแท้

แตงเม

แม้ม้วยดิ้นสิ้นฟ้า STAR ดับ
                THE SUN ลับขอบฟ้าหมดราศี
               แม้ THE MOON สิ้นแสงแห่งราตรี
                แต่ว่า I จะ LOVE YOU ตลอดไป				
comments powered by Disqus