รักนี้ให้เธอ

แตงเม

I     คำแรกให้เธอเป็นเจ้าของ
               LOVE คำสองให้เธอเป็นของขวัญ
               YOU  คำสามให้เธอเป็นรางวัล
                  3 คำนั้นเธอรักฉันฉันรักเธอ				
comments powered by Disqus