เธอฉันเรา 2 คน

แตงเม

ดาวกับจันทร์คู่กันเหมือน 2 เรา
       นั่งจ้องมองดาวจันทร์อย่างสุขขี
       ทั้งดาวเล็กดาวใหญ่ชื่นชีวี
       ดั่งฤดีมีเราเพียง 2 คน				
comments powered by Disqus