ให้ตอบ...ด้วย

แตงเม

ถ้ารักให้ตอบ
                 ไม่ชอบให้ฉีก
                 ถ้าฉีกไม่ขาดกระดาษขอคืน
                 อย่าฝืนใจตอบ				
comments powered by Disqus