ช่องว่าง...ระหว่างใจ

วงเวียน

ไกลเหลือเกินนะหัวใจ
ทั้งที่กายใกล้แค่นี้
เอื้อมมือคว้ามือเธอจับไว้คนดี
แต่เอื้อมไม่ถึงสักที  ที่หัวใจ
ทั้งที่สบตา
แต่กลับรู้สึกว่า...มันไม่ใช่
ไม่ว่าจะพยามยามมองเท่าไร
ไม่มีแม้เงา...หัวใจที่ให้กัน
ทั้งที่พูดจา
แต่ดูเหมือนว่าปิดบังฉัน
พยายามไม่คิดมากเรื่องความสัมพันธ์
แต่เหมือนฉันไม่สำคัญอีกต่อไป
พยามยามคิด...ทุกทาง
ช่องว่างมันเกิดที่ตรงไหน
หรือเกินขึ้นกลางระหว่างใจ
หรือไม่มีช่องว่างใด ๆ เพราะเธอมีใครเข้ามาแทน
ช่องว่าง...ระหว่างใจ				
comments powered by Disqus