เพื่อน

คนใจเย็น

เพื่อนตายหายากยิ่ง
เพื่อนสนิทอยู่ที่ไหน
เพื่อนแท้อยู่หนใด
แต่เพื่อนรู้ใจนั้นคือเธอ				
comments powered by Disqus