กลอน - กลอนอกหัก-รักหวานซึ้ง

มรรคมีองค์แปด

wanderer

มรรค  คือทางพ้นทุกข์      ทุกขอบ

มี    แปดองค์คลุมครอบ    รอบไว้

องค์  อันเหล่าทำชอบ      ลุล่วง

แปด  สิ่งดำริไว้         แต่ครั้งบรรพกาล

 

 

อันว่ามรรคกล่าวไว้ครั้งกาลก่อน

เป็นคำสอนศาสดาน่าเลื่อมใส

ปฏิบัติง่ายดายน่าสนใจ

แจกแจงไซร้แปดข้อตริตรองดู

 

ปัญญาอันเห็นชอบมาที่หนึ่ง

คือเห็นซึ่งอริยสัจที่สวยหรู

ถึงตัวเหตุทุกขังไม่น่าดู

สัมมาทิฏฐิรู้ไม่เสียใจ

 

มาข้อสองสัมมาสังกัมปะ

คือการละจากกามเครื่องหลงใหล

ละพยาบาทเศร้าหมองออกจากใจ

ละเบียดเบียนออกไซร้ดำริดี

 

อีกสัมมาวาจาเจรจาชอบ

พูดในกรอบสุจริตไม่หมองศรี				
 1345    0    0    

ความเป็นไทย...หายไปไหน?

คุณวุฒิพล ตวงสุวรรณ

  ในวันนี้อะไรเกิดกับเมืองไทย
มองทางไหนตกต่ำไปทุกที่
อาจเป็นเพราะเมืองไทยในวันนี้
เห็นศักดิ์ศรีมากกว่าความดีงาม
แม้แต่ว่าวัฒนธรรมประจำชาติ
ก็ยังขาดแยแสโดนเหยียดหยาม
ต่างบอกไร้ทันสมัยคนมองข้าม
ไม่มีใครเห็นความงามอันแท้จริง
สงสารแต่คนแก่เฒ่าที่ได้มอง
วัฒนธรรมหมองไปหมดแล้วทุกสิ่ง
อยากจะถามคนไทยจากใจจริง
อะไรคือสิ่งที่ทำเราเปลี่ยนไป
ก่อกำเนิดเป็นชาติด้วยหยาดเหงื่อ
ยอมสละเลือดเนื้อมากเท่าไหร่
จากวันนั้นถึงวันนี้จึงมีไทย
พวกเราไซร้สุขสำราญได้ร่มเย็น
แล้วทำไมเราจึงทิ้งความเป็นไทย
ที่บรรพบุรุษทำไว้สร้างให้เห็น
หรือว่าลืม กำพืดเดิม ที่เราเป็น
อยู่ร่มเย็นได้วันนี้เพราะมีไทย				
 1998    0    0