กลอน - กลอนอวยพร

++ เรียกร้องสิทธิ์...เล็กๆ++

สีลมัย

   คิดเล็กเล็กคือคิดถึงซึ่งติดปีก

ส่งให้อีกซีกฝันวันอ่อนไหว

พร้อมส่งสารอิงแนบแอบความนัย

ทอสายใยเพื่อโอบอุ่นกรุ่นกายเธอ

ส่งรอยแย้มข้างรอยหยักมาทักหยอก

แวะมาบอกรอยแย้มยิ้มพริ้มเสมอ

บางเวลามาทายทักคล้ายนัดเจอ

คิดเสมอ..คือคิดถึงซึ่งบอกคุณ....
วันนี้...ผมได้แค่นี้ เขียนจริงๆให้เพื่อนไว้อ่านเล่นๆ......

                         สีลมัยครับผม				
 816    1    0    

ไฟใดเล่าเท่าไฟภายในใจ

เสี้ยว

ไฟใดเล่า เท่าไฟฟอน ร้อนอกอัด
ไฟลามลัด ขจัดสุข ทุกข์ลุกหลอน
ไฟฟาดฟัน กระหน่ำโศก โยกใจคลอน
ไฟใจสอน ร้อนเผากาย วายระทม

ใจหนึ่งใจ ไฟลุกท่วม อ่วมระอุ
ใจประทุ แผ่นดินร้อน ห่อนสุขสม
หากทั้งโลก ปล่อยไฟคลอก ใจโสมม
โลกคงล่ม ระทมแทรก แลกไฟเลว				
 511    0    0