แสงหนึ่งในดวงฤทัย

หยาดเพชร...มณีพลอย

ดุจดวงเดือนเลื่อนลาลับดับวิถี
ดวงมณีลับลาไปในเวหน
ทั่วสุธาโศกโศกาทั่วมลฑล
ดวงกมลน้อมแทบบาทพระพี่นาง
พระดังดวงประทีปส่องแสงสี
ขัติยะนารีเป็นแบบอย่าง
พระกรุณาเปรียบดวงเทียนส่องนำทาง
พระพี่นางหนึ่งเดียวในดวงใจ
ขาเทียมท่านประทานสานชีวิต
ด้วยดวงจิตตั้งมั่นมิหวั่นไหว
พระเมตตามากล้นต่อชนไทย
ร้อยดวงใจน้ำตาไหลดังสายชล
เสด็จลาล่วงแล้วสู่สวรรค์
ด้วยเมตตาอนันต์อันเหลือล้น
พระวิญญาสถิต ณ เบื้องบน
น้อมกมลแนบพระบาททุกชาติเอย
ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า
นางสาววนารี  วงศ์ทอง
นักเรียนโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
ขอน้อมถวายความอาลัยแด่พระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวง
นราธิวาศราชนครินทร์ ด้วยความภักดีและซาบซึ้งในพระกรุณาเป็นล้นพ้น
ควรมิควรแล้วแต่จะทรงโปรด				
comments powered by Disqus
  • ครูพิม

    13 มกราคม 2551 15:03 น. - comment id 810684

    ขอให้พระองค์เสด็จสู่สรวงสวรรค์ด้วยเทอญ
    
    29.gif29.gif29.gif29.gif