....สุนทรคำ สุนทรคุณ สุนทรภู่

"เพชรสังคีต"

....สุนทรคำ สุนทรคุณ สุนทรภู่
บรรจงกานท์จารกลอนสุนทรสร้อย
เป็นมาลัยเรียงร้อยถ้อยคำหวาน
รำลึกคุณ "สุนทรภู่" ครูอาจารย์
ด้วยใจรักถักสานผลงานกลอน
พระสุนทรโวหารกล่าวขานชื่อ
ยังเลื่องลือรสคำที่ร่ำสอน
สุภาษิตสามเรื่องเรืองบวร
ได้อ่าน-ฟังสังวรมิคลอนคลา
ยังสำราญบานใจมิได้ขาด
ในนิราศเก้าเรื่องเปรื่องภาษา
นิทานห้าเสภาสองคล่องตำรา
สี่เห่กล่อมเห่ช้าหนึ่งละคร
อ้าครูกวีศรีสยามนามกระเดื่อง
ศิษย์ปราชญ์เปรื่องด้วยคำครูร่ำสอน
แม้พ้นผ่านกาลเวลาครูอาทร
ฝากคำกลอนสอนศิษย์นิจนิรันดร์				
comments powered by Disqus
 • ช่ออักษราลี

  21 มิถุนายน 2551 12:10 น. - comment id 864274

  ระลึกถึงสุนทรภู่ครูกวี
  ยี่สิบหกมิถุนานี้ไทยทั้งผอง
  สดุดีกวีโลกโศลกแซ่ซ้อง
  ปราชญ์เรืองรองเพชรกวีสี่แผ่นดิน