ถวายพระพร 5 ธันวามหาราช

ดอกบัว

110-20060601150420.jpgข้าพเจ้าขออันเชิญ
บทจิตภาวนา วัดบวรนิเวศวิหาร
ที่ห้าธันวาคม  วันอุดมมงคลไทย
มงดลเฉลิมมงคลใจ  มงคลที่เกิดมีมา
องค์บรมปิ่นหล้า.....ราชัน
เสด็จสู่นรชาติบรร......เจิดหล้า
อุบัติร่วมจักรีอัน.....เรืองรุ่ง 
พระปิ่นวงศ์พงศ์ฟ้า.....แห่งด้าวแดนสยาม
ยามธันวมาสได้.....มาดล
ห้าที่วารมงคล......ยิ่งแล้ว
เอกองค์ปิ่นภูวดล.....เสด็จฯสู่ สยามเอย
เป็นมิ่งเป็นขวัญแก้ว....เกศเกล้าชาวสยาม
นอบใจกายพรั่งพร้อม...ถวายพระพร
แทบคู่พระบวร.....บาทไท้
อานุภาพประภัสสร......ศรีสวัสดิ์
รัตนตรัยได้.....เทิดไท้ทรงธรรม
ขอธรรมมานุภาพได้....ปกปัก
พระปิ่นหทัยรัก....แห่งข้าฯ
สถิตเด่นเป็นหลัก....สยามชาติ
พระปิ่นจักรีกล้า.....แกร่งด้วยพระบารมี
ความดีมีพรั่งพร้อม....เทิดถนอม
เสริมส่งราชหฤทัยจอม....จิตข้าฯ
ปราศจากสิ่งปนปลอม.....เป็นทุกข์
ทรงแต่ความเจิดจ้า.....ผ่องแผ้วพิสุทธิ์เทอญฯ
อัญเชิญพรหมเทพ.....มวลมี
โปรดร่วมใจยินดี.....แห่งข้าฯ
ถวายซึ่งสุขทวี.....สวัสดิ์
เชิญสิริจากฟ้า.....นอมเกล้ากระหม่อมถวาย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นามดอกบัว
				
comments powered by Disqus
 • ราชิกา

  4 ธันวาคม 2553 12:54 น. - comment id 1171143

  ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน...
  
  29.gif36.gif29.gif
 • แก้วประภัสสร

  1 ธันวาคม 2553 16:21 น. - comment id 1171360

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  
  29.gif29.gif36.gif36.gif
 • อรุโณทัย

  2 ธันวาคม 2553 21:47 น. - comment id 1171423

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  
  1.gif
 • กิ่งโศก

  2 ธันวาคม 2553 09:12 น. - comment id 1171427

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  
  ..และขอให้น้องดอกบัว มีสุขภาพแข็งแรงด้วยจ้า
 • กรต

  2 ธันวาคม 2553 07:18 น. - comment id 1171489

  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ...ยิ่งยืนนาน...
  
  29.gif29.gif29.gif29.gif29.gif
  
  
  
  
  
  ดีจร้า...คุงดอกบัว...
  เขียนได้สุดยอดเลย...จร้า...11.gif41.gif41.gif41.gif41.gif41.gif11.gif6.gif11.gif59.gif36.gif
 • ฤกษ์(ไม่ได้ล๊อกอิน)

  2 ธันวาคม 2553 07:27 น. - comment id 1171491

  นวลพระพักตร์ชื่นแล้ว     งามไกล
  พสกนิกรฉ่ำใจ          ยิ่งล้น
  บารมีเปล่งสดใส         กระจ่าง 
  ทุกข์ยากผองหลุดพ้น     ทรงพระเจริญเทอญ
  
  
  ร่วมกราบถวายพระพรด้วยครับ