ไม่ใช่ . อาจารย์ แต่พวกมันคือ อาจม

ใจปลายทาง

421717_219832188108066_100002438605386_4430431_287390504653054_100001463204641_75550000013839011.jpg426056_309995805713358_100001088228347_8 หยุดเรียกว่าอาจารย์
 แต่เรียกมันว่าอาจม
มันคือพวกโง่งม
ที่นิยมความเลวทราม
ดีชั่วแยกไม่ออก
ยังเสือกบอกให้กูตาม
ดูหน้าแต่ละนาม
ความเลวทรามอยู่ข้างใน
ความคิดคนพวกนี้
ช่างบัดสีเกินแก้ไข
ที่นี่ประเทศไทย
อยู่ไม่ได้ก็ไปซะ
อาจมชมความชั่ว
ชอบเกลือกกลั้วกองขยะ
ตายไปไม่พบพระ
พวกขยะแผ่นดินไทย
ไสหัวไปให้พ้น
เกินอดทนแล้วรู้ไหม
มุดรูอยู่ดูไบ
เงินที่ได้ใช้ให้พอ

4xjai.gif				
comments powered by Disqus
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้

  30 มกราคม 2555 14:01 น. - comment id 1222783

  พวกมันคือ อาจม.....ไอ้พวกควายเหลือง พันธมารชั่วปากคาบโกเต็กซ์สนับสนุนพวกชาติชั่ว 
  
  ไอ้พวกพันธมารชั่วทำลายชาติปากคาบโกเต็กซ์มันชาติชั่ว
  
  ไอ้ ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ ชาติชั่วโกงกินชาติ
  
  
  ไอ้พรรคเก่าแก่นรกแอบเช็ดเมียเพื่อนนั่นมันรับใช้อำมาตย์ 
  ไอ้ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ ขันทีอัปรีย์ชั่ว
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้

  30 มกราคม 2555 14:02 น. - comment id 1222784

  ไล่ใคร ไล่ไอ้พวกควายเหลือง พันธมารชั่วปากคาบโกเต็กซ์สนับสนุนพวกชาติชั่ว 
  
  ไอ้พวกพันธมารชั่วทำลายชาติปากคาบโกเต็กซ์มันชาติชั่ว
  
  ไอ้ ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ ชาติชั่วโกงกินชาติ
  
  
  ไอ้พรรคเก่าแก่นรกแอบเช็ดเมียเพื่อนนั่นมันรับใช้อำมาตย์ 
  ไอ้ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ ขันทีอัปรีย์ชั่ว
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้

  30 มกราคม 2555 14:03 น. - comment id 1222785

  มีสิทธิ์อะไรมาไล่คนโน้นคนนี้
  
  ไอ้พวกปากคาบโกเต็กซ์ ยึดทำเนียบ
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้

  30 มกราคม 2555 14:09 น. - comment id 1222787

  มีสิทธิ์อะไรมาไล่คนโน้นคนนี้
  
  ไอ้พวกปากคาบโกเต็กซ์ ยึดทำเนียบ
  
  
  ไอ้พวกควายเหลือง พันธมารชั่วปากคาบโกเต็กซ์สนับสนุนพวกชาติชั่ว 
  
  ไอ้พวกพันธมารชั่วทำลายชาติปากคาบโกเต็กซ์มันชาติชั่ว
  
  ไอ้ ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ ชาติชั่วโกงกินชาติ
  
  
  ไอ้พรรคเก่าแก่นรกแอบเช็ดเมียเพื่อนนั่นมันรับใช้อำมาตย์ 
  ไอ้ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ ขันทีอัปรีย์ชั่ว
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้

  30 มกราคม 2555 14:09 น. - comment id 1222788

  มีสิทธิ์อะไรมาไล่คนโน้นคนนี้
  
  ไอ้พวกปากคาบโกเต็กซ์ ยึดทำเนียบ
  
  
  ไอ้พวกควายเหลือง พันธมารชั่วปากคาบโกเต็กซ์สนับสนุนพวกชาติชั่ว
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้

  30 มกราคม 2555 14:10 น. - comment id 1222789

  มีสิทธิ์อะไรมาไล่คนโน้นคนนี้
  
  ไอ้พวกปากคาบโกเต็กซ์ ยึดทำเนียบ
  
  
  ไอ้พวกควายเหลือง พันธมารชั่วปากคาบโกเต็กซ์สนับสนุนพวกชาติชั่ว
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้

  30 มกราคม 2555 14:10 น. - comment id 1222790

  มีสิทธิ์อะไรมาไล่คนโน้นคนนี้
  
  ไอ้พวกปากคาบโกเต็กซ์ ยึดทำเนียบ
  
  
  ไอ้พวกควายเหลือง พันธมารชั่วปากคาบโกเต็กซ์สนับสนุนพวกชาติชั่ว 
  
  ไอ้พวกพันธมารชั่วทำลายชาติปากคาบโกเต็กซ์มันชาติชั่ว
  
  ไอ้ ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ ชาติชั่วโกงกินชาติ
  
  
  ไอ้พรรคเก่าแก่นรกแอบเช็ดเมียเพื่อนนั่นมันรับใช้อำมาตย์ 
  ไอ้ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ ขันทีอัปรีย์ชั่ว
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้

  30 มกราคม 2555 14:10 น. - comment id 1222791

  มีสิทธิ์อะไรมาไล่คนโน้นคนนี้
  
  ไอ้พวกปากคาบโกเต็กซ์ ยึดทำเนียบ
  
  
  ไอ้พวกควายเหลือง พันธมารชั่วปากคาบโกเต็กซ์สนับสนุนพวกชาติชั่ว
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้

  30 มกราคม 2555 14:11 น. - comment id 1222792

  สิทธิ์อะไรมาไล่คนโน้นคนนี้
  
  ไอ้พวกปากคาบโกเต็กซ์ ยึดทำเนียบ
  
  
  ไอ้พวกควายเหลือง พันธมารชั่วปากคาบโกเต็กซ์สนับสนุนพวกชาติชั่ว
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้

  30 มกราคม 2555 14:11 น. - comment id 1222793

  สิทธิ์อะไรมาไล่คนโน้นคนนี้
  
  ไอ้พวกปากคาบโกเต็กซ์ ยึดทำเนียบ
  
  
  ไอ้พวกควายเหลือง พันธมารชั่วปากคาบโกเต็กซ์สนับสนุนพวกชาติชั่ว
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้

  30 มกราคม 2555 14:16 น. - comment id 1222795

  มีสิทธิ์อะไรมาไล่คนโน้นคนนี้
  
  ไอ้พวกปากคาบโกเต็กซ์ ยึดทำเนียบ
  
  
  ไอ้พวกควายเหลือง พันธมารชั่วปากคาบโกเต็กซ์สนับสนุนพวกชาติชั่ว
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้

  30 มกราคม 2555 14:17 น. - comment id 1222796

  มีสิทธิ์อะไรมาไล่คนโน้นคนนี้
  
  ไอ้พวกปากคาบโกเต็กซ์ ยึดทำเนียบ
  
  
  ไอ้พวกควายเหลือง พันธมารชั่วปากคาบโกเต็กซ์สนับสนุนพวกชาติชั่ว 
  
  ไอ้พวกพันธมารชั่วทำลายชาติปากคาบโกเต็กซ์มันชาติชั่ว
  
  ไอ้ ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ ชาติชั่วโกงกินชาติ
  
  
  ไอ้พรรคเก่าแก่นรกแอบเช็ดเมียเพื่อนนั่นมันรับใช้อำมาตย์ 
  ไอ้ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ ขันทีอัปรีย์ชั่ว
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้

  30 มกราคม 2555 14:18 น. - comment id 1222797

  มีสิทธิ์อะไรมาไล่คนโน้นคนนี้
  
  ไอ้พวกปากคาบโกเต็กซ์ ยึดทำเนียบ
  
  
  ไอ้พวกควายเหลือง พันธมารชั่วปากคาบโกเต็กซ์สนับสนุนพวกชาติชั่ว 
  
  ไอ้พวกพันธมารชั่วทำลายชาติปากคาบโกเต็กซ์มันชาติชั่ว
  
  ไอ้ ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ ชาติชั่วโกงกินชาติ
  
  
  ไอ้พรรคเก่าแก่นรกแอบเช็ดเมียเพื่อนนั่นมันรับใช้อำมาตย์ 
  ไอ้ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ ขันทีอัปรีย์ชั่ว
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้

  30 มกราคม 2555 14:18 น. - comment id 1222798

  มีสิทธิ์อะไรมาไล่คนโน้นคนนี้
  
  ไอ้พวกปากคาบโกเต็กซ์ ยึดทำเนียบ
  
  
  ไอ้พวกควายเหลือง พันธมารชั่วปากคาบโกเต็กซ์สนับสนุนพวกชาติชั่ว 
  
  ไอ้พวกพันธมารชั่วทำลายชาติปากคาบโกเต็กซ์มันชาติชั่ว
  
  ไอ้ ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ ชาติชั่วโกงกินชาติ
  
  
  ไอ้พรรคเก่าแก่นรกแอบเช็ดเมียเพื่อนนั่นมันรับใช้อำมาตย์ 
  ไอ้ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ ขันทีอัปรีย์ชั่ว
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้

  30 มกราคม 2555 14:18 น. - comment id 1222799

  มีสิทธิ์อะไรมาไล่คนโน้นคนนี้
  
  ไอ้พวกปากคาบโกเต็กซ์ ยึดทำเนียบ
  
  
  ไอ้พวกควายเหลือง พันธมารชั่วปากคาบโกเต็กซ์สนับสนุนพวกชาติชั่ว 
  
  ไอ้พวกพันธมารชั่วทำลายชาติปากคาบโกเต็กซ์มันชาติชั่ว
  
  ไอ้ ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ ชาติชั่วโกงกินชาติ
  
  
  ไอ้พรรคเก่าแก่นรกแอบเช็ดเมียเพื่อนนั่นมันรับใช้อำมาตย์ 
  ไอ้ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ ขันทีอัปรีย์ชั่ว
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้

  30 มกราคม 2555 14:30 น. - comment id 1222800

  มีสิทธิ์อะไรมาไล่คนโน้นคนนี้
  
  ไอ้พวกปากคาบโกเต็กซ์ ยึดทำเนียบ
  
  
  ไอ้พวกควายเหลือง พันธมารชั่วปากคาบโกเต็กซ์สนับสนุนพวกชาติชั่ว 
  
  ไอ้พวกพันธมารชั่วทำลายชาติปากคาบโกเต็กซ์มันชาติชั่ว
  
  ไอ้ ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ ชาติชั่วโกงกินชาติ
  
  
  ไอ้พรรคเก่าแก่นรกแอบเช็ดเมียเพื่อนนั่นมันรับใช้อำมาตย์ 
  ไอ้ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ ขันทีอัปรีย์ชั่ว
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้

  30 มกราคม 2555 14:30 น. - comment id 1222801

  มีสิทธิ์อะไรมาไล่คนโน้นคนนี้
  
  ไอ้พวกปากคาบโกเต็กซ์ ยึดทำเนียบ
  
  
  ไอ้พวกควายเหลือง พันธมารชั่วปากคาบโกเต็กซ์สนับสนุนพวกชาติชั่ว 
  
  ไอ้พวกพันธมารชั่วทำลายชาติปากคาบโกเต็กซ์มันชาติชั่ว
  
  ไอ้ ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ ชาติชั่วโกงกินชาติ
  
  
  ไอ้พรรคเก่าแก่นรกแอบเช็ดเมียเพื่อนนั่นมันรับใช้อำมาตย์ 
  ไอ้ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ ขันทีอัปรีย์ชั่ว
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้

  30 มกราคม 2555 14:30 น. - comment id 1222802

  มีสิทธิ์อะไรมาไล่คนโน้นคนนี้
  
  ไอ้พวกปากคาบโกเต็กซ์ ยึดทำเนียบ
  
  
  ไอ้พวกควายเหลือง พันธมารชั่วปากคาบโกเต็กซ์สนับสนุนพวกชาติชั่ว 
  
  ไอ้พวกพันธมารชั่วทำลายชาติปากคาบโกเต็กซ์มันชาติชั่ว
  
  ไอ้ ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ ชาติชั่วโกงกินชาติ
  
  
  ไอ้พรรคเก่าแก่นรกแอบเช็ดเมียเพื่อนนั่นมันรับใช้อำมาตย์ 
  ไอ้ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ ขันทีอัปรีย์ชั่ว
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้

  30 มกราคม 2555 14:32 น. - comment id 1222804

  มีสิทธิ์อะไรมาไล่คนโน้นคนนี้
  
  ไอ้พวกปากคาบโกเต็กซ์ ยึดทำเนียบ
  
  
  ไอ้พวกควายเหลือง พันธมารชั่วปากคาบโกเต็กซ์สนับสนุนพวกชาติชั่ว 
  
  ไอ้พวกพันธมารชั่วทำลายชาติปากคาบโกเต็กซ์มันชาติชั่ว
  
  ไอ้ ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ ชาติชั่วโกงกินชาติ
  
  
  ไอ้พรรคเก่าแก่นรกแอบเช็ดเมียเพื่อนนั่นมันรับใช้อำมาตย์ 
  ไอ้ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ ขันทีอัปรีย์ชั่ว
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้

  30 มกราคม 2555 14:32 น. - comment id 1222805

  มีสิทธิ์อะไรมาไล่คนโน้นคนนี้
  
  ไอ้พวกปากคาบโกเต็กซ์ ยึดทำเนียบ
  
  
  ไอ้พวกควายเหลือง พันธมารชั่วปากคาบโกเต็กซ์สนับสนุนพวกชาติชั่ว 
  
  ไอ้พวกพันธมารชั่วทำลายชาติปากคาบโกเต็กซ์มันชาติชั่ว
  
  ไอ้ ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ ชาติชั่วโกงกินชาติ
  
  
  ไอ้พรรคเก่าแก่นรกแอบเช็ดเมียเพื่อนนั่นมันรับใช้อำมาตย์ 
  ไอ้ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ ขันทีอัปรีย์ชั่ว
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้

  30 มกราคม 2555 14:33 น. - comment id 1222806

  มีสิทธิ์อะไรมาไล่คนโน้นคนนี้
  
  ไอ้พวกปากคาบโกเต็กซ์ ยึดทำเนียบ
  
  
  ไอ้พวกควายเหลือง พันธมารชั่วปากคาบโกเต็กซ์สนับสนุนพวกชาติชั่ว 
  
  ไอ้พวกพันธมารชั่วทำลายชาติปากคาบโกเต็กซ์มันชาติชั่ว
  
  ไอ้ ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ ชาติชั่วโกงกินชาติ
  
  
  ไอ้พรรคเก่าแก่นรกแอบเช็ดเมียเพื่อนนั่นมันรับใช้อำมาตย์ 
  ไอ้ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ ขันทีอัปรีย์ชั่ว
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้

  30 มกราคม 2555 14:34 น. - comment id 1222807

  มีสิทธิ์อะไรมาไล่คนโน้นคนนี้
  
  ไอ้พวกปากคาบโกเต็กซ์ ยึดทำเนียบ
  
  
  ไอ้พวกควายเหลือง พันธมารชั่วปากคาบโกเต็กซ์สนับสนุนพวกชาติชั่ว 
  
  ไอ้พวกพันธมารชั่วทำลายชาติปากคาบโกเต็กซ์มันชาติชั่ว
  
  ไอ้ ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ ชาติชั่วโกงกินชาติ
  
  
  ไอ้พรรคเก่าแก่นรกแอบเช็ดเมียเพื่อนนั่นมันรับใช้อำมาตย์ 
  ไอ้ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ ขันทีอัปรีย์ชั่ว
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้

  30 มกราคม 2555 14:34 น. - comment id 1222808

  มีสิทธิ์อะไรมาไล่คนโน้นคนนี้
  
  ไอ้พวกปากคาบโกเต็กซ์ ยึดทำเนียบ
  
  
  ไอ้พวกควายเหลือง พันธมารชั่วปากคาบโกเต็กซ์สนับสนุนพวกชาติชั่ว 
  
  ไอ้พวกพันธมารชั่วทำลายชาติปากคาบโกเต็กซ์มันชาติชั่ว
  
  ไอ้ ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ ชาติชั่วโกงกินชาติ
  
  
  ไอ้พรรคเก่าแก่นรกแอบเช็ดเมียเพื่อนนั่นมันรับใช้อำมาตย์ 
  ไอ้ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ ขันทีอัปรีย์ชั่ว
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้

  30 มกราคม 2555 14:35 น. - comment id 1222809

  มีสิทธิ์อะไรมาไล่คนโน้นคนนี้
  
  ไอ้พวกปากคาบโกเต็กซ์ ยึดทำเนียบ
  
  
  ไอ้พวกควายเหลือง พันธมารชั่วปากคาบโกเต็กซ์สนับสนุนพวกชาติชั่ว 
  
  ไอ้พวกพันธมารชั่วทำลายชาติปากคาบโกเต็กซ์มันชาติชั่ว
  
  ไอ้ ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ ชาติชั่วโกงกินชาติ
  
  
  ไอ้พรรคเก่าแก่นรกแอบเช็ดเมียเพื่อนนั่นมันรับใช้อำมาตย์ 
  ไอ้ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ ขันทีอัปรีย์ชั่ว
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้

  30 มกราคม 2555 14:35 น. - comment id 1222810

  มีสิทธิ์อะไรมาไล่คนโน้นคนนี้
  
  ไอ้พวกปากคาบโกเต็กซ์ ยึดทำเนียบ
  
  
  ไอ้พวกควายเหลือง พันธมารชั่วปากคาบโกเต็กซ์สนับสนุนพวกชาติชั่ว 
  
  ไอ้พวกพันธมารชั่วทำลายชาติปากคาบโกเต็กซ์มันชาติชั่ว
  
  ไอ้ ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ ชาติชั่วโกงกินชาติ
  
  
  ไอ้พรรคเก่าแก่นรกแอบเช็ดเมียเพื่อนนั่นมันรับใช้อำมาตย์ 
  ไอ้ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ ขันทีอัปรีย์ชั่ว
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้

  30 มกราคม 2555 14:35 น. - comment id 1222811

  มีสิทธิ์อะไรมาไล่คนโน้นคนนี้
  
  ไอ้พวกปากคาบโกเต็กซ์ ยึดทำเนียบ
  
  
  ไอ้พวกควายเหลือง พันธมารชั่วปากคาบโกเต็กซ์สนับสนุนพวกชาติชั่ว 
  
  ไอ้พวกพันธมารชั่วทำลายชาติปากคาบโกเต็กซ์มันชาติชั่ว
  
  ไอ้ ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ ชาติชั่วโกงกินชาติ
  
  
  ไอ้พรรคเก่าแก่นรกแอบเช็ดเมียเพื่อนนั่นมันรับใช้อำมาตย์ 
  ไอ้ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ ขันทีอัปรีย์ชั่ว
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้

  30 มกราคม 2555 14:35 น. - comment id 1222812

  มีสิทธิ์อะไรมาไล่คนโน้นคนนี้
  
  ไอ้พวกปากคาบโกเต็กซ์ ยึดทำเนียบ
  
  
  ไอ้พวกควายเหลือง พันธมารชั่วปากคาบโกเต็กซ์สนับสนุนพวกชาติชั่ว 
  
  ไอ้พวกพันธมารชั่วทำลายชาติปากคาบโกเต็กซ์มันชาติชั่ว
  
  ไอ้ ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ ชาติชั่วโกงกินชาติ
  
  
  ไอ้พรรคเก่าแก่นรกแอบเช็ดเมียเพื่อนนั่นมันรับใช้อำมาตย์ 
  ไอ้ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ ขันทีอัปรีย์ชั่ว
 • อีแปตอหลู

  30 มกราคม 2555 14:52 น. - comment id 1222816

  เห็นด้วยอย่างยิ่งกับคุณใจปลายทางค่ะ41.gif41.gif41.gif
 • ประชาธิเปรต แอบเช็ดเมียเพื่อน

  30 มกราคม 2555 15:33 น. - comment id 1222825

  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  พวกควายเหลืองปากคาบโกเต็กซ์เปื้อนประจำเดือน ยึดทำ เนียบ
  
  นอนชมดาวกับการ์ดพันธมารชั่วทำลายชาติ เมาใบกระท่อม
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  
  19.gif19.gif19.gif19.gif
  
  อ้วกๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  สกปรกชิกหาย คนอะไร
 • ผู้หญิงไร้เงา

  30 มกราคม 2555 16:01 น. - comment id 1222830

  มาตรานี้ ไม่มีทางแก้ได้หรอกค่ะ
  
  เพราะคนไทย ที่หัวใจยังเป็นคนไทย
  
  เขาไม่มีวันยอมให้พวกไหนมาทำร้าย
  
  คนที่เราเทิดทูนไว้เหนือสิ่งอื่นใด
  
  พี่คนหนึ่งหละ ไม่ยอมแน่
  
  
  36.gif36.gif36.gif
 • ฤกษ์(ไม่ได้ล๊อกอิน)

  30 มกราคม 2555 17:42 น. - comment id 1222845

  หนังสือพิมพ์ พาดหน้าหนึ่งตัวโต ว่า หัวหงอกทะเลาะกัน หัวหงอกนี่ใครกันหว่า ไม่ทันได้ซื้อมาอ่าน อิอิ หัวหงอกทำเหตุอีหรือไง อิอิ
 • ประชาธิเปรต แอบเช็ดเมียเพื่อน

  30 มกราคม 2555 18:29 น. - comment id 1222858

  ความคิดเห็นที่ 30 : ผู้หญิงไร้เงา
  
  คุณรู้แล้วรึ ว่าเขาจะแก้อะไร
  
  ทุกคนก้อเทิดทูนกันทุกคน 
  
  อย่ามาทำเท่
 • ฤกษ์บ้า

  30 มกราคม 2555 18:37 น. - comment id 1222859

  เอาคำไอ้บ้าทักมาอ้าง ว่าหัวหงอกทะเลาะกัน
  
  ทุเรศ
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้

  30 มกราคม 2555 19:16 น. - comment id 1222862

  แค่จำขี้ฟันไอ้พวกพันธมารชั่วทำลายชาติมาพูด ก็นึกว่าเท่
 • ประชาธิเปรต แอบเช็ดเมียเพื่อน

  30 มกราคม 2555 19:19 น. - comment id 1222863

  หัวหงอกนี่ต้องใช่ไอ้เฒ่าขันทีอัปรีย์ชั่วแน่นอน
  
  ไอ้นี่มันชั่วชาติ นรกต้องจัดหนักแน่ๆๆ
  
  พี่น้องงงงงงงงงงงงง
 • ปู่กิ่ง

  31 มกราคม 2555 09:23 น. - comment id 1222907

  น้องอ้อม
  ระวังเปนการเบนเรื่อง ให้ลุกอีกที่เพื่อกลบ อีกที่
  กลบเรื่องความล้มเหลว
  กลบเรื่องปลอดลอกประเทศ
  และ
  จุดเรื่องใหม่เพื่อดันตัวเอง ออก แล้วทำไมเพิ่งมาตื่นเอาตอนนี้
  ถอยๆๆ ดีกว่า 19.gif19.gif19.gif
  บอกไม่รู้ไม่เกี่ยว แต่ไอ้ที่ลงชื่อสนับสนุน
  มันใครกันละพี่น้อง
  ..พวกเนรคุณแผ่นดินทั้งนั้น
  
  พวกหัวหงอกหัวขาว ก็ตั้งเอามาเสริมบารมี นางงามพริตตี้ไม่ใช่หรือนั่น
 • ใจปลายทาง ( คนเก่า )

  31 มกราคม 2555 10:19 น. - comment id 1222917

  ในรัฐบาลหัวหงอกหัวขาวเพียบค่ะปู่
 • เรารักในหลวง

  31 มกราคม 2555 20:57 น. - comment id 1222959

  ให้กำลังใจ คุณใจปลายทางครับ16.gif
 • ใจปลายทาง

  31 มกราคม 2555 21:06 น. - comment id 1222965

  ขอบคุณ ค่ะ
 • จวว

  1 กุมภาพันธ์ 2555 12:23 น. - comment id 1223010

  เอาดอกไม้มาให้อ่ะจ้ะอ้อม 36.gif36.gif36.gif46.gif
 • อ้อม

  1 กุมภาพันธ์ 2555 12:37 น. - comment id 1223020

  ขอบคุณจ๊า
 • คนไท

  2 กุมภาพันธ์ 2555 10:50 น. - comment id 1223121

  คุณใจปลายทาง
  
  ทำไมคุณถึงไปตัดสินคนที่มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงใจคุณ ไม่เหมือนคุณ ว่าเลว ล่ะ ?
  
  
  59.gif
 • ใจปลายทาง

  2 กุมภาพันธ์ 2555 11:50 น. - comment id 1223122

  เรื่องอื่น พอรับได้ แต่ทำร้ายในหลวง
  
  รับไม่ได้
  
  เลว เลว 
  
  
  คำนี้เหมาะที่สุด
  
  ประเทศนี้จะหาใครดีและมีคุณค่า เท่าในหลวงไม่มีแล้ว
  
  อย่าดึงท่านลงมา
  
  อย่ามาทำร้ายท่าน