ยักษ์กินเมือง

แทนคุณแทนไท

394733_10151078565530545_555155544_21779
                        ตอนที่ ๑
...กว่าจะเห็นเป็นบ้านเป็นเมือง           รุ่งเรืองเด่นล้ำนำสมัย
กว่าจะฟ่องฟูเฟื่องเรืองวิไล              ฤาทวยเทพวิมานไหนเนรมิตมา
ล้วนเรี่ยวแรงแข็งขันบรรพบุรุษ           ที่ถากขุดแผ้วถางสร้างคุณค่า
กี่หยดเหงื่อไหลผ่านกาลเวลา            จึงพากเพียรอุตส่าห์สร้างบ้านแปงเมือง
เพราะเล็งเห็นผืนดินถิ่นอุดม             ที่เหมาะสมเป็นใจในทุกเรื่อง
จึงปักฐานทำเลทองอันรองเรือง           ด้วยวาดหวังมลังเมลืองทรัพยากร
อยู่กินโดยวิถีที่เรียบง่าย                แม้นเหนื่อยหน่ายแค่เอนหลังลงพักผ่อน
ดิน น้ำ ฟ้า อากาศ เอื้ออาทร             หลับตานอนสงบสุขทุกเวลา
......................................................................................................................................
...แต่เค้าลางอาเพศบอกเหตุร้าย           อสุรกายคืบรุกทุกหย่อมหญ้า
ร่ายเวทขลังจำแลงร่างสร้างมายา         เป็นนักบุญงามตาน่าวางใจ
แสร้งเข้ามาสนมสนิทชิดเชื้อ             ช่วยเหลือจ่ายแจกจนยกใหญ่
ซ่อนเขี้ยวแอบเล็บเก็บข้างใน            หว่านล้อมจนใครใครไม่ระแวง
กล่อมเกลาซ่องสุมสร้างพวกพรรค         แฝงกายพำนักทุกหลักแหล่ง
รอเวลาคืนร่างยักษ์..จักสำแดง           จะกลืนกินจนไร้แรงจะอ้ากราม
...จงหลับเถิดเจ้าบ้านทั้งหลาย            แค่ดูดายอย่าท้วงทักซักคำถาม
ขอเราเพียงเขมือบกินได้สิ้นความ         อย่าครั่นคร้ามแตกตื่นตระหนกภัย
กินเสร็จจะขี้ไว้ให้ต่างหน้า              ยักษ์สัญชาติ มะริกา ย่อมเป็นใหญ่
สวาปามทุกแดนดินถิ่นใกล้ไกล           จารึกไว้ความปี้ป่นทุรนทุราย...
                                        
                                        ๒๑ ธนู๕๔
				
comments powered by Disqus
 • แทนคุณแทนไท

  28 มีนาคม 2555 09:46 น. - comment id 1228517

  ..มิอาจเจริญรอยมาบตาพุด... 
  
  ..ฤาเราจะเลียนเยี่ยง"มาบตาพุด"?
  เชิญองค์พ่อ"นิคมอุต"อำนวยสร้าง
  แล้วบูชามลพิษทั่วทิศทาง
  ให้ชีวิตวายวางกลางอุตสาหกรรม
  ขอเราอยู่อย่างพอเพียงเลี้ยงชีวิต
  อาจน้อยนิดแต่มีสุขทุกเช้าค่ำ
  คือสิทธิในระบอบโดยชอบธรรม
  และแผ่นดินชื่นฉ่ำได้ดำรง..
  เราอยากเก็บฟ้าใสให้ลูกหลาน
  และมีสุขเบิกบานแบ่งยิ้มส่ง
  เราไม่อยากหวาดวิตกพะวกพะวง
  เพราะฝุ่นผงพวยภัย"พิษพัฒนา"
  เราเคยชินอยู่ท่ามธรรมชาติ
  ที่สะอาดพิสุทธิ์ใสไร้ฝุ่นฝ้า
  ให้ทะเลเป็นที่อยู่ของปูปลา
  เป็นสมบัติล้ำค่าทำมาหากิน
  บ้านเรายังอุดมสมบูรณ์ล้วน
  ไร่นาสวนงอกเงยงามทั่วถิ่น
  คือสมดุลย์ น้ำ ฟ้า อากาศ ดิน
  คือทรัพย์สินสืบทอดมาจากตายาย
  เรามิอาจเจริญรอย"มาบตาพุด"
  เชิญองค์พ่อ"นิคมอุต"สร้างฉิบหาย
  เรามิอาจสิ้นสูญอาดูรดาย
  ด้วยเชื้อร้ายผีห่า"อุตสาหกรรม"
  จงไปเถิดองค์พ่อ..เราขอร้อง
  อย่าเกี่ยวข้องอย่าวุ่นวายอย่ากรายกล้ำ
  จะกรวดน้ำอุทิศบุญเกื้อหนุนนำ
  เผื่อความโลภระยำได้เจือจาง
  ...........................
  จะกรวดน้ำอุทิศบุญเกื้อหนุนนำ
  ทุกเช้าค่ำเพื่อแผ่นดินหมดสิ้นภัย..
 • แทนคุณแทนไท

  28 มีนาคม 2555 09:50 น. - comment id 1228518

  no_powerplant.jpg
  
  กว่าจะเห็นเป็นบ้านเป็นเมือง
  รุ่งเรืองเด่นล้ำนำสมัย
  กว่าจะฟ่องฟูเฟื่องเรืองวิไล
  ฤๅทวยเทพวิมานไหนเนรมิตรมา
  
  กว่าจะอุดมสมบูรณ์ล้ำ
  ทั้ง น้ำ ข้าว ในนา ทั้งปลาทั้งป่า
  ใครหนอช่างอัศจรรย์บันดาลมา
  ฤา มิใช่ ปู่ตาและย่ายาย
  
  กี่หยดหยาดเหงื่อที่เรื่อหลั่ง 
  กี่พลาดกี่พลั้งยังขวนขวาย 
  กี่ร้อนกี่ทุกข์รุกกล้ำกราย 
  กี่แรงใจกี่แรงกายก่อนร่มเย็น
  
  กว่าจะมีป่าให้ได้ชื่นชุ่ม
  กว่าจะมีใสน้ำลุ่มดั่งที่เห็น
  กว่าจะเกิดเป็นคนตัวเป็นเป็น
  และดังเด่น ดีได้ ก็เพราะใคร
  
  มิใช่แค่แม่พ่อผู้ก่อเกื้อ
  มิใช่แค่ครูผู้เอื้อเฟื้อวิชาให้
  แหละมิใช่เพราะทุนบ้าพ่อค้าไพร
  แต่มีวันนี้ได้เพราะแผ่นดิน
  
  กว่าจะมีแผ่นดินให้อยู่ได้
  สูญไปกี่ลมหายใจที่แดดิ้น
  กว่าจะเป็นแผ่นดินทองของธานินทร์
  เราหลั่งรินเลือดไทยไปไม่น้อย
  
  ใคร! หมายเบียดบังธรรมชาติ
  คงเห็นแล้วความพินาศอย่างยับย่อย
  มานับ นิดหนึ่งให้ถึงร้อย 
  เป็นยามคอยเฝ้าทรัพย์สินแผ่นดินทอง
  
  เราเคยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข 
  อาจมีทุกข์ก็ผ่านพ้นไม่หม่นหมอง
  เพราะโลกมีโศกสุขบ้างบางทำนอง 
  จึงปะปนเกี่ยวข้อง...เรื่องธรรมดา 
  
  "มัน"กำลังคืบรุกทุกแผ่นดิน 
  เพื่อแดกกินสินทรัพย์เกินนับค่า
  แค่แอบอ้างโน้มนำคำ"พัฒนา" 
  สู่ชีวิตดีกว่าอย่ากังวล
  
  มัน เอาความอยากได้และอยากมี
  มาปั้นสีตีไข่ให้สับสน
  ลูกและหลานจัญไรได้สินบน
  ก็มาร่วมปั่นป่นจนวุ่นวาย
  
  กูหวงแหนแผ่นฟ้าเป็นสีฟ้า
  กูรักดินรักป่า "อย่าได้หมาย"
  มัน ผู้ใดหากคิดล้างทำลาย
  ไม่แคล้วได้เป็นศพ "แล้วพบกัน"
  
  ถ้ามันหมายรุกแผ่นดินกลืนกินชาติ
  ชาวบ้านใช่ไร้อำนาจอย่าหวาดหวั่น
  มันตัดป่าเราก็จักฆ่ามัน
  มินอนรอโทษทัณฑ์สวรรค์ใด
  
  เถิดรักษาให้เป็นบ้านให้เป็นเมือง
  พอแล้วความเปล่าเปลืองเฟื่องสมัย
  อยู่อย่างนี้มีสุขไร้ทุกข์ภัย
  อย่าเอาความขื่นไข้มาให้เรา
  
  ถ้าไม่เชื่อถ้อยคำที่เราพูด
  จักสร้างสมยมทูตพูดแทนเล่า
  รุก มาตั้ง จงฟัง และชั่งเอา
  เราจักเผา จักผลัก อย่างหยัดยืน
  
  ลุกขึ้นสู้
  มึง จักได้เย้ย กู อยู่ชื่นมื่น
  ใจกูร่วมรวมกันเป็นไฟฟืน 
  ถึงมึงแข็งก็จักขืนปืนกูมี
  
  เพราะเราอยู่บนถิ่นแผ่นดินแม่ 
  ต้องดูแลตระหนักรักษ์ถิ่นที่ 
  เพื่อต่อลูกสืบหลานชั่วนานปี 
  และดำรงในวิถีที่เป็นมา
  
  ถึงจักสู้ด้วยสมองสองมือเปล่า
  รวมกันเข้าปลุกใจให้หาญกล้า 
  เอาดวงใจร้อยรัดด้วยศรัทธา 
  แล้วฟันฝ่าบั่นบุกผู้รุกราน
  ........
  
  เถิดเพื่อนผอง
  มวลพี่น้อง ชิดเท้าอย่างห้าวหาญ
  ป้อง สิชล คนขนอม จากภัยพาล
  รักษาบ้าน ชาว ท่าหลา "นา" หัวไทร
  
  ฟ้า...ที่นี่ยังเห็นเป็นสีฟ้า
  ดิน...ที่นี่สมบูรณ์กว่าผืนดินไหน
  คน...ที่นี่โอบเอื้อเผื่อน้ำใจ
  แดด...ที่นี่สวยใสไม่เปลี่ยนแปลง
  
  นก...ที่นี่ร่ำร้องระเริงรื่น
  ดาว...ที่นี่ค่ำคืนคงเปล่งแสง
  ลม...ที่นี่พัดผ่านไม่รุนแรง
  เล...ที่นี่คือแหล่งทำมาหากิน
  
  คือสมบูรณ์ของถิ่นแผ่นดินแม่
  ซึ่งดูแลสืบสายไม่สูญสิ้น
  คือภาระต้องตระหนักรักษ์แผ่นดิน
  ให้รุ่นหลังยลยินชั่วนิรันดร์
  
  ลุกขึ้นเถิดพี่น้องปกป้องบ้าน
  ออกขับไล่อันธพาลอย่าหวาดหวั่น
  เราไม่ลุก มัน ก็รุกทุกวี่วัน
  ร่วมใจกันเพื่อแผ่นดินหมดสิ้นภัย 
  
  แด่ประชาชนชาวอนุรักษ์ นครศีฯทุกท่าน "เราไม่เอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ถ่านหิน"
 • ฤกษ์(ไม่ได้ล๊อกอิน)

  28 มีนาคม 2555 10:13 น. - comment id 1228519

  มันกินไทยไปแล้วเกือบหมดบ้าน
  อีรัคอาฟกานิสถานไม่มีเหลือ
  ถึงตอนนี้อิหร่านถูกแล่เนื้อ
  เกาหลีเหนือเป็นลำดับที่ต่อไป
  
  อิอิ ได้แต่ด่ามันทำอะไรมันได้ล่ะ เงินช่วยเหลือทางทหารพอปฏิวัติมันก็ตัด พวกปฏิวัติก็เลยต้องรีบให้เลือกตั้งเพื่อให้เห็นว่าเป็นประชาธิปไตยถึงจะรับเงินช่วยเหลือกันเปรมไปตามเดิม อิอิ ใครเคยตรวจว่า เงินช่วยเหลือทางทหารรับมาแล้วไปอยู่ที่ไหน อิอิ
 • สีเมจิก

  28 มีนาคม 2555 11:37 น. - comment id 1228528

  เห็นตามสิ่งที่คุณแทนคุณแทนไทและคุณฤกษ์เขียนทุกอย่างครับ ... 
  
  อเมริกากำลังจะพลาดท่าเสียสี กับสิ่งที่ตัวเองสร้างไว้ คือเกมเศรษฐีระดับโลก ซึ่งก็คือ ระบบการเงิน และ ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ นั่นเอง 
  
  อเมริกานั้นพิมพ์แบงค์ดอลล่าร์ออกมาเองอย่างไม่จำกัดจำนวน โดยเริ่มพิมพ์แบงค์โดยไม่อิงทองคำหนุนหลังตั้งแต่ปี 2513 ตั้งแต่นั้นมาอเมริกาก็เริ่มอู้ฟู่และเป็นมหาอำนาจและกุมเศรษฐกิจโลกทั้งใบไว้
  
  จากวันนั้นถึงวันนี้เงินดอลล่าร์เริ่มเป็นพิษ พิษของเงินดอลล่าร์นั้นออกฤทธิ์ชัดแล้วกับกลุ่มประเทศทางยุโรป เช่น กรีซ อิตาลี โปรตุเกส และตัวอเมริกาเอง
  
  ประเทศจีนเค้าไม่ยอมเล่นในระบบเกมเศรษฐีที่สหรัฐสร้างขึ้น สหรัฐวิ่งแจ้นเข้ามาทางเอเซีย และเริ่มยุ่มย่ามกับกลุ่มอาเซียนเรามากขึ้นรวมถึงประเทศไทยซึ่งมีน้ำมันใต้ดินตอนนี้ อิๆ (แต่มีการมุบมิบอุ๊บอิ๊บกันไว้จากฝ่ายนักการเมืองไทย ทุกพรรคการเมืองนะครับ ไม่ได้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คนพวกนี้เค้ารู้กันหมด สบตากันก็รู้ว่างั้น 555+)
  
  คำตอบสุดท้ายของอเมริกาคือ แบงค์ดอลล่าร์จะกลายเป็นแบ็งค์กงเต๊ก ถึงเวลานั้นอเมริกาจะก่อสงครามโลก 
  เราคนไทยทุกคนควรปกป้องผลประโยชน์ของชาติเราไว้ หากมีเกิดสงครามโลกประเทศไทยจะร่ำรวยทันที เพราะเราจะผลิตอาหารและพลังงาน (น้ำมัน) ป้อนให้ประเทศที่เค้าทำสงครามรบพุ่งกัน ส่วนคนไทยเราก็มานั่งนับเงินกันนะครับ เราจะกลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจสังคมแทนสหรัฐครับ รักษาเนื้อรักษาตัวกันให้ดีเน้อ พี่น้องชาวไทย ... เขียนซะยาวเลยเรา 71.gif69.gif68.gif29.gif
 • บุญพร้อม

  28 มีนาคม 2555 19:58 น. - comment id 1228565

  อันนี้ ลุงรู้แค่ ทำตัวเป็น  ตำรวจโลก ทุกชาติห้ามมี===แต่ตูมีได้====ทุกชาติห้ามใช้ 
  แต่ตูใช้ได้  ลุงรู้แค่นี้แหละครับ20.gif
 • ประชาธิเปรต แอบเช็ดเมียเพื่อน

  29 มีนาคม 2555 04:55 น. - comment id 1228584

  ไอ้มากฆาตกรชั่วฆ่าคน ๑๐๒ ศพ บาดเจ็บพิการ
  
  พรรคประชาวิบัติ ถนัดกู้โกงกินสารพัด โกงเมียเพื่อน 
  
  ใช่ยักษ์กินเมือง...ป่ะ
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 • จวว

  29 มีนาคม 2555 08:59 น. - comment id 1228609

  1.gif36.gif
 • ยกป

  30 มีนาคม 2555 17:45 น. - comment id 1228741

  ได้อย่างเสียอย่างเสมอ บนโลกนี้
  
  46.gif59.gif
 • ผู้หญิงไร้เงา

  1 เมษายน 2555 17:50 น. - comment id 1228908

  ยักษ์ไม่ได้กินแล้วมั้งค่ะเมืองนะ คนน่าจะเป็นคนกินเสียมากกว่า เพราะกินตั้งแต่ อิฐ หิน ดิน ทรายเลย