พุทธชยันตี

พี่ดอกแก้ว

เพ็ญวิสาขมาสประกาศศักดิ์ 
พสุธาหนาหนักสะเทือนไหว 
คราประสูติพระโพธิสัตว์ผู้เกรียงไกร 
มหาบุรุษที่นำชัยสู่จักรวาล 
เพ็ญวิสาขมาสประกาศก้อง 
พสุธากระหึ่มซ้องเสียงประสาน 
มหาบุรุษมีชัยกิเลสมาร 
ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณในราตรี 
เพ็ญวิสาขมาสประกาศกาล 
พระพุทธเจ้าปรินิพพานพ้นวิถี 
พสุธาหวั่นไหวในทันที 
ทรงดับขันธ์อันเสื่อมนี้ด้วยพุทธชัย 
เพ็ญวิสาขมาสวาดเวียนวรรษ 
ทรงยืนหยัดเผยแผ่เพื่อแก้ไข 
ให้ปุถุชนพ้นมารกิเลสภัย 
บรรลุธรรมนำชัยสู่ชีพชนม์ 
สี่สิบห้าพรรษาทรงพาขันธ์ 
ประกอบพุทธกิจอันมุ่งรื้อขน 
สัตว์ผู้ยากให้พ้นห้วงวังวน 
มีหลักธรรมนำตนพบนิพพาน 
อีกสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าปี 
ห้วงเวลาที่ไม่มีพระสุรเสียงขาน 
แต่พระธรรมของพระองค์ยังกังวาน 
ก้องสะท้านโสตผู้ใฝ่ในธรรมมา 
เพ็ญวิสาขมาสประกาศชัย 
สองพันหกร้อยปีในห้วงวรรษา 
พระพุทธองค์ทรงเป็นเอกศาสดา 
ทรงมอบธรรมล้ำค่าชนะมาร 
ขอกราบก้มบังคมถวายกุศล 
ที่ฝึกตนละกิเลสอย่างกล้าหาญ 
น้อมถวายพระบรมศาสดาจารย์ 
เป็นสักขีในกาลพุทธชยันตี 				
comments powered by Disqus
 • พี่ดอกแก้ว

  29 พฤษภาคม 2555 15:01 น. - comment id 1233440

  @36.gif...น้องแบม แก้วประภัสสร...
  
  พุทธชยันตีปีมงคล
  น้อมนำตนเดินตามความศักดิ์สิทธิ์
  จะกระทำสิ่งใดให้รู้คิด
  มีชีวิตชั่งน้ำหนักหลักชั่วดี
  
  เราทั้งหลายชื่นชมชัยชนะ
  ขององค์พระพุทธะผู้สร้างศรี
  ภาคภูมิในหลักธรรมที่สืบมี
  เป็นสุขที่ฉาบฉวยด้วยอารมณ์
  
  จึ่งต้องย้อนเน้นย้ำคำ"ชนะ"
  แห่งองค์พระพุทธะผู้สร้างสม
  แล้วดำเนินตามรอยธรรมนิยม
  รีบนำตนพ้นตรม...ปฏิบัติบูชา
  
  การฉลองพุทธชยันตี
  คราวสองพันหกร้อยปีจึงมากค่า
  หัดชีวิตให้งามตามสัมมา
  กาลวิสาขบูชาปูรณมี
  
  สวัสดีค่ะน้องแบม
  มาพบกันตรงนี้อีกครั้ง ขอให้มีแต่ความสุข ความสำเร็จ มากไปด้วยมงคลในชีวิตนะคะ
 • พี่ดอกแก้ว

  29 พฤษภาคม 2555 15:00 น. - comment id 1233465

  @36.gif...คอนพูทน...
  
  พุทธชยันตี..ความมีชัย
  ของพระองค์ผู้เกรียงไกรเหนือโลกสาม
  เหนือกิเลสเหนือขันธ์อันเสื่อมทราม
  เหนือวงจรเดินตามสังสารวัฏ
  
  สวัสดีค่ะคอนพูทน 
  ขอให้ประสบแต่ชัยชนะและสิ่งที่เป็นมงคลนะคะ
 • พี่ดอกแก้ว

  29 พฤษภาคม 2555 15:01 น. - comment id 1233466

  @36.gif...กทก...
  
  เพราะมีก้าวที่กล้าท้าทายฝัน
  จึงมีวันเดินตามความกล้าหาญ
  เพราะมีใจอดทนผจญมาร
  จึงถึงกาลชนะชัยในชีวี
  
  สวัสดีค่ะ น้อง กทก. 
  ขอให้ประสบแต่สิ่งอันเป็นมงคล สามารถนำตนเดินไปบนเส้นทางได้อย่างปลอดภัยและมีชัยชนะในที่สุดนะคะ
 • พี่ดอกแก้ว

  29 พฤษภาคม 2555 15:01 น. - comment id 1233467

  @36.gif...din...
  
  ชัยชนะของพระพุทธองค์
  ประดุจธงแห่งชัยในโลกสาม
  ผู้พ่ายแพ้คือกิเลสอันชั่วทราม
  ผู้ชนะพบกับความสุขนิรันดร์
  
  สวัสดีค่ะน้อง din
  ขอให้มีชัยชนะเหนืออุปสรรคทั้งหลาย มีแต่ความสุขความเจริญในมงคลทุกประการนะคะ
 • พี่ดอกแก้ว

  29 พฤษภาคม 2555 15:00 น. - comment id 1233470

  @36.gif...น้องอ้อย ร้อยฝัน...
  
  เพราะมีธรรมครองใจในยามทุกข์
  จึงสามารถปลอบปลุกความสดใส
  ให้พลิกฟื้นแช่มชื่นจากภายใน
  เพราะมีธรรมจึงมีชัยในอารมณ์
  
  สวัสดีค่ะน้องอ้อย
  ขอให้สามารถครองธรรมครองใจได้อย่างมีความสุข และประสบแต่สิ่งที่เป็นมงคลนะคะ
 • พี่ดอกแก้ว

  29 พฤษภาคม 2555 15:00 น. - comment id 1233484

  @36.gif...น้องบัว ดอกบัว...
  
  พุทธชยันตีมีความหมาย
  น้อมจิตใจให้ขวนขวายงานกุศล
  ระลึกถึงชัยชนะพระทรงพล
  ระลึกถึงชัยตนชนะใจ
  
  สวัสดีค่ะน้องบัว 
  ดื่มด่ำกับชัยชนะของพระพุทธองค์แล้ว มาดื่มด่ำกับใจตนที่สามารถละกิเลสได้ในบางคราวกันนะคะ
  ขอให้ประสบแต่สิ่งมงคลนะคะน้องบัว
 • พี่ดอกแก้ว

  29 พฤษภาคม 2555 14:59 น. - comment id 1233501

  @36.gif...ฤกษ์...
  
  ผู้มีธรรมนำใจจะไร้โทษ
  ปลดบ่วงโกรธเกลียดชังรู้ยั้งคิด
  เพราะหลักธรรมน้อมนำกำกับจิต
  มีชีวิตเชื่อหลักกรรมทำสิ่งดี
  
  ความแตกแยกแตกใจในกลุ่มพ้อง
  หากเพ่งมองถึงฐานการแบ่งสี
  เพราะความต่างแห่งศรัทธาประดามี
  แต่มิใช่ศรัทธาที่ทรงแสดง
  
  ศรัทธาสี่ที่พระองค์ผู้ทรงธรรม
  จักน้อมนำผู้ศรัทธาเสาะแสวง
  ความสิ้นทุกข์สิ้นภัยมาทิ่มแทง
  รู้สงบจากแก่งแย่งอำนาจใด
  
  สิ่งที่เห็นสิ่งที่เป็นในพารา
  หากมองด้วยศรัทธากรรมเลื่อมใส
  ก็จะเห็นวิบากกรรมดำเนินไป
  เห็นกรรมใหม่ที่แตกต่างทางความคิด
  
  จะมีสีสองสามมาตามตี
  ปฏิวัติจะมีหรือหมดสิทธิ์
  ไม่กระทบวิสาขะเลยสักนิด
  เพราะกุศลเกิดที่จิตเป็นสำคัญ
  
  ผู้ทำชั่วย่อมได้ชั่วทุกตัวคน
  อ้างเหตุผลก็ไม่พ้นกรรมจัดสรร
  ผู้ทำดีย่อมได้ดีสู่ชีวัน
  ดี-ชั่วนั้นต้องตรงธรรมตามหลักการ
  
  การทำใจให้ห่างจางกิเลส
  นั่นคือการสร้างเหตุแห่งสุขศานต์
  ดำเนินตามชัยมงคลพ้นกันดาร
  ร่วมฉลองพุทธชยันตีผ่าน ๒๖๐๐ ปี
  
  สวัสดีค่ะฤกษ์ พบกันทีไรมีประเด็นการเมืองพ่วงมาฝากเสมอเลยนะคะ
  ขอให้มีความสุขประสบแต่มงคลชัยนะคะ
 • din

  29 พฤษภาคม 2555 10:36 น. - comment id 1233507

  16.gif.............
  
  งานงาม ไพเราะมากจ้ะ
  
  ................16.gif36.gif16.gif
 • เพียงพลิ้ว

  30 พฤษภาคม 2555 10:41 น. - comment id 1233922

  อยากมีความกล้าหาญเมื่อพี่ดอกแก้วจังเลยค่ะ เตรียมตัวไปทำบุญแล้วค่ะ แล้วก็ไปเที่ยวด้วยค่ะ อิอิ
  
  คิดถึงพี่สาวที่แสนดีนะคะ
  
  36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif1.gif
 • แก้วประภัสสร

  29 พฤษภาคม 2555 13:23 น. - comment id 1234046

  สวัสดีคะ่พี่ดอกแก้ว
  29.gif29.gif64.gif36.gif
 • ฤกษ์(ไม่ได้ล๊อกอิน)

  29 พฤษภาคม 2555 08:43 น. - comment id 1234827

  เสื้อสองสีกำลังจะชุมนุมใกล้ ๆกันเดี๋ยวเขาก็อ้างว่าป้องกันไม่ให้สองพวกตีกันออกมาปฏิวัติเหมือนคราวก่อนฉลองวันวิสาขะโลกเสียเลย อิอิ
 • ดอกบัว

  29 พฤษภาคม 2555 09:21 น. - comment id 1234934

  
  
  สวัสดีค่ะ พี่ดอกแก้ว
  29.gif36.gif36.gif36.gif46.gif
 • ร้อยฝัน

  29 พฤษภาคม 2555 09:36 น. - comment id 1234939

  อ่านงานงาม ๆ ของพี่ดอกแก้วมีความสุขค่ะ  11.gif
 • คอนพูทน

  29 พฤษภาคม 2555 10:01 น. - comment id 1234951

  แจ่ม..มากมาย
  
  สุขอย่าได้สร่าง
  36.gif6.gif7.gif8.gif16.gif
 • กทก.

  29 พฤษภาคม 2555 10:11 น. - comment id 1234953

  36.gif36.gif36.gif
  สวัสดีค่ะ พี่ดอกแก้ว 11.gif
 • ศรีสมภพ

  30 พฤษภาคม 2555 10:06 น. - comment id 1234975

  ๒๖ ศตวรรษ แห่งการตรัสรู้
  สัพพัญญูผู้รู้แจ้งเหตุแห่งทุกข์ 
  คิดค้นศาสตร์ประกาศความนำมาปลุก
  ให้ตื่นลุกเพื่อลดละ..อวิชชา
  
  ขอร่วมฉลองชัย.. พุทธชยันตี
  ๒.๖๐๐ ปี ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้
  
  29.gif29.gif29.gif
 • กุ้งหนามแดง

  30 พฤษภาคม 2555 13:35 น. - comment id 1234996

  กำลังหาคำตอบว่าพุทธชยันตีคืออะไรอยู่พอดี ขอบคุณพี่ดอกแล้วค่ะ :)
 • เฌอมาลย์

  31 พฤษภาคม 2555 11:49 น. - comment id 1235095

  29.gif
  สวัสดีค่ะพี่ดอกแก้ว
  
  วันพระใหญ่ต้องไปตักบาตร ทำบุญฟังเทศน์ตลอดค่ะ 46.gif36.gif
 • พี่ดอกแก้ว

  1 มิถุนายน 2555 10:12 น. - comment id 1235155

  @36.gif...ศรีสมภพ...
  
  ชัยชนะพุทธชยันตี
  ทำบุคคลให้มีสุขเหลือแสน
  นำชีพตนพ้นเกิดในภพแดน
  คลายอวิชชาที่แน่นแฟ้นในจิตใจ
  
  สวัสดีค่ะศรีสมภพ ขอบคุณมากนะคะที่มาร่วมฉลองชัย
  ขอให้มีอิสระและชัยชนะเหนืออุปสรรคทั้งปวงนะคะ
 • พี่ดอกแก้ว

  1 มิถุนายน 2555 10:12 น. - comment id 1235156

  @36.gif...น้องกานต์ หมูใหญ่...
  
  อิสระจะมีค่าน่าคว้าไขว่
  คือรู้จักนำใจสู่กุศล
  ปลดบ่วงโลภ โกรธ หลง ที่คล้องตน
  มีเวลาสร้างกุศลอิสรชัย
  
  สวัสดีค่ะน้องหมูใหญ่คนดีที่น่ารักของพี่ดอกแก้ว
  ขออนุโมทนากับการสร้างกุศลในโอกาสนี้ด้วยนะคะ
  ขอให้ประสบแต่สิ่งที่ดีมีมงคล ครอบครัวมีแต่ความสุขร่มเย็นไปด้วยความรักของบืดามารดานะคะ
 • พี่ดอกแก้ว

  1 มิถุนายน 2555 10:12 น. - comment id 1235157

  @36.gif...น้องกุ้ง กุ้งหนามแดง...
  
  ชัยชนะของพระพุทธเจ้า
  มีบทมนต์บอกกล่าวชื่อพาหุงฯ
  แต่แก่นแท้คือชนะกิเลสปรุง
  หมดสิ้นฟุ้งซ่านระส่ำนำนิพพาน
  
  สวัสดีค่ะน้องกุ้ง ขอบคุณมากนะคะที่แวะมาทักทาย
  ขอให้ประสบแต่สิ่งที่มีมีมงคลคุ้มครองชีวิต และมีชัยชนะในอุปสรรคทั้งปวงค่ะ
 • พี่ดอกแก้ว

  1 มิถุนายน 2555 10:13 น. - comment id 1235158

  @36.gif...น้องเฌอ เฌอมาลย์...
  
  อนุโมทนากับน้องรัก
  ที่ตระหนักในกุศลเร่งขวนขวาย
  กอปรกุศลตามกาลอยู่มากมาย
  ขอให้สุขสบายในปวงบุญ
  
  สวัสดีค่ะน้องเฌอคนงาม
  ขอให้มีความงามในกุศลยิ่งๆ ขึ้นไป มีชัยชนะเหนืออุปสรรคทั้งหลาย
  และมีแต่ความสุขความเจริญในกิจทุกด้านของชีวิตนะคะ