“ภาษาไทย...ภาษาชาติ”

อรุโณทัย


คือวัฒนธรรมอันล้ำค่า
คือภาษาของชาติใช้สื่อสาร
คือสิ่งต้องรักษ์ไว้ให้เนานาน
ต้องสืบสานการใช้ให้ถูกวิธี
ไวยากรณ์คำไทยอย่าใช้ผิด
ฝึกเป็นกิจวัตรสร้างศักด์ศรี
เป็นคนไทยใช้ภาษาให้ได้ดี
ภาษานี้จะคงทนตลอดกาล
พูดคำไทยอย่าให้เพี้ยนจนวิบัติ
สร้างบรรทัดฐานหลักอักษรสาส์น
เขียนคำไทยอย่าเปลี่ยนจากบุราณ
ทั้งคำอ่านอย่าให้ผิดไวยากรณ์
ภาษาไทยนั้นคือภาษาชาติ
บรรดาปราชญ์รวบรวมเหล่าอักษร
อ่านอย่างไรเขียนอย่างไรทุกขั้นตอน
เพื่อสั่งสอนบุตรหลานกาลต่อมา
คือวัฒนธรรมอันล้ำค่า
คือตำราเขียนอ่านแหล่งภาษา
คือสิ่งต้องรักษ์ไว้ตลอดเวลา
คือภาษาของชาติผองเผ่าไทย ฯ

อรุโณทัย
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕				
comments powered by Disqus
 • บุญเพิ่ม

  27 กรกฎาคม 2555 19:53 น. - comment id 1240394

  แวะมาชื่นชมฮะ31.gif41.gif31.gif
 • คนกรุงศรี ฯ

  27 กรกฎาคม 2555 21:51 น. - comment id 1240420

  มีความคิดเช่นนั้นจริงจริง...และเห็นว่าสังคมปัจจุบันของไทยช่วยกันน้อยลง
  สื่อหลายอย่างมีที่ไม่เคร่งครัดเลยมากมาย...ผู้ประกาศข่าวชายหลายคนพูดไม่ถูกต้องเยอ  ะเลยไม่อยากฟังอยากดู ขายข่าวอย่างเดียว..พีธีกรเกมโชว์หลายท่านพูดได้ดีมากก็มี
  ผู้ใหญ่ นักการเมือง...
  และอีกอย่างใกล้ตัวมากก็คือ...ฉันทลักษณ์ ของบทประพันธ์
  55.gif48.gif
 • ศรีสมภพ

  28 กรกฎาคม 2555 00:10 น. - comment id 1240426

  ภาษาไทย...ภาษาชาติ ณ บัดนี้
  ไร้พิถีพิถัน สำคัญไม่
  ไร้สำนึกตรึกย้ำความเป็นไทย
  ที่พ่อขุนฯ การุณย์ให้ใช้สืบมา
  
  อนิจจา..ภาษาวิบัติเห็นชัดแจ้ง
  เพราะตะแบงเอาแต่ใจใช้ภาษา
  บทกวีที่งามนักอักษรา
  จึงไร้ค่ายากเข้าถึงซึ่งแก่นคำ...
  
  
  24.gif34.gif27.gif
 • เพียงพลิ้ว

  28 กรกฎาคม 2555 15:29 น. - comment id 1240495

  
  
  มาช่วยอนุรักษ์ด้วยคนนะคะ
  
  36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif1.gif
 • น้ำนม

  28 กรกฎาคม 2555 21:16 น. - comment id 1240512

  1.gif ร่วมอนุรักษ์ครับผม
 • เปลวเพลิง

  29 กรกฎาคม 2555 03:25 น. - comment id 1240546

  ภาษาไทย
  จงอยู่คู่ไทยไปยืนยง
 • (น้ำตาลหวาน)

  31 กรกฎาคม 2555 16:31 น. - comment id 1240799

  ทุกครั้งที่เขียนกลอนพยายามให้ถูกต้องตาม
  หลักภาษาไทยมากที่สุดค่ะ 
  (อาจมีพลาดบ้างแต่จะพยายามให้มีน้อยที่สุด)
  
  11.gif16.gif36.gif
 • ผู้หญิงไร้เงา

  31 กรกฎาคม 2555 17:02 น. - comment id 1240844

  จะขอร่วมรักษาวัฒนธรรมอันล้ำค่า
  
  ภาษาไทยค่ะ
 • สุริยันต์ จันทราทิตย์

  31 กรกฎาคม 2555 19:45 น. - comment id 1240881

  ทุกภาษามีเสน่ห์เป็นของตนเอง
  โดยเฉพาะภาษาไทยมีเสียงคล้ายเสียงดนตรี
  
  แต่ทุกภาษารวมถึงภาษาไทยก็มีวิวัฒนาการและเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย จะเห็นได้ว่าภาษาอังกฤษโบราณกับปัจจุบันก็ไม่เหมือนกันเลย ภาษาไทยโบราณกับปัจจุบันคำเดียวกันความหมายยังเปลี่ยนไปเลยครับ 
  
  แต่นั่นก้เป็นข้อดีที่ทำให้ภาษาไทยของเรายังไม่ตายและสูญหายไปจากโลกใบนี้ครับคุณครู
  
  ด้วยความเคารพ
  
  41.gif41.gif41.gif