อาสาฬหบูชา

พี่ดอกแก้ว

 สายฝนพร่างพรมฟ้าพาชื่นชุ่ม 
พฤกษ์ชอุ่มไพรอิ่มลิ้มรสฝน 
กาลสมบูรณ์พูนอินทรีย์ปรี่กมล 
ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าคนได้อิ่มเอม 
กลางสวนกวางสร้างมงคลเปี่ยมล้นสุข 
พระพุทธองค์ทรงปลอบปลุกให้เกษม 
ชี้เส้นทางสายกลางให้ปลื้มเปรม 
ปัญจวัคคีย์อิ่มเอมธรรมะศรัทธา 
พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธัมมจักร 
ให้ผู้ฟังสดับและศึกษา 
ความผูกพันของเงื่อนแห่งชีวา 
การคลายพันตัณหาด้วยมรรคองค์ 
ในสวนกวางสร้างเสริมพระไตรรัตน์ 
ครบองค์สามแจ้งจัดตามประสงค์ 
พระผู้ตรัสรู้ธรรมด้วยพระองค์ 
ผู้ฟังธรรมมุ่งตรงการรู้ตาม 
เพ็ญเดือนแปดในสวนกวางครั้งนั้น 
พระโสดาบันบังเกิดครบองค์สาม 
อุปสมบทเป็นพระสงฆ์อย่างงดงาม 
พิสูจน์ความศักดิ์สิทธิ์แห่งพระธรรม 
ผู้สร้างสมบารมีด้วยความพียร 
ไม่แปรเปลี่ยนเจตนาให้ถลำ 
มุ่งพ้นทุกข์ก่อการล้างกงกรรม 
ย่อมประสบกับผู้นำที่เลิศจริง 
ขอกุศลที่ข้าฯได้เพียรสร้าง 
จงนำทางพ้นภัยในทุกสิ่ง 
ได้ฟังธรรม บรรลุธรรมที่พักพิง 
กราบบูชารัตนะมิ่งมงคลธรรม				
comments powered by Disqus
 • อนงค์นาง

  5 สิงหาคม 2555 02:34 น. - comment id 1239159

  ขออภัยค่ะพี่ดอกแก้ว
  เพิ่งเห็นว่ามีรูปที่ไม่ได้ตั้งใจกดติดมาด้วย
  พิมพ์จากโทรศัพท์ ใช้นิ้วโป้งกด เลยมีรูปอื่นติดค่ะ
  
  29.gif36.gif36.gif
 • อนงค์นาง

  1 สิงหาคม 2555 22:20 น. - comment id 1241109

  36.gif29.gif36.gif16.gif
  สวัสดีค่ะพี่ดอกแก้ว
  23.gif
 • ฤกษ์(ไม่ได้ล๊อกอิน)

  1 สิงหาคม 2555 22:51 น. - comment id 1241113

  เกิดครบแล้วองค์สามพระไตรรัตน์
  ถึงกาลนี้เห็บหมัดมากอาศัย
  ต่อยสีกาเสียค่าปรับไม่เป็นไร
  ปราชิกไม่มีใครอธิกรณ์
  
  อยากเป็นพระต้องสละโลภทุกอย่าง
  เรื่องเงินทองละวางห่างไว้ก่อน
  ควรจะมีกฏหมายทุกขั้นตอน
  เงินส่วนตัวต้องถอนเป็นของวัด
  
  พระไม่มีบัญชีส่วนตัว
  ถ้าอยากมั่วสึกไปตามถนัด
  ใครจะบวชทางการจะต้องคัด
  ที่บวชแล้วตรวจให้ชัดสละจริง
  
  พระเป็นเจ้าของโฉนดไม่ได้
  อยากมีไว้สึกไปอย่าปล่อยนิ่ง
  พระอาชีพเลิกเสียอย่าประวิง
  ราชการทำจริงศาสน์เจริญ
  
  นอนห้องแอร์ฟิลม์ดำขี่รถเบ๊นส์สีกาล้อมหน้าหลังสึกให้หมด
 • ศรีสมภพ

  5 สิงหาคม 2555 14:45 น. - comment id 1241191

  พุทธองค์ทรงสอนซึ้งถึงเขาโค
  สองเขาโผล่ เหนือขุมขนบนเรือนร่าง
  น้อยคนนักจักเห็นธรรมนำเห็นทาง
  สู่ความว่างวางทุกข์ ..สุขนิรันดร์
  
  เปรียบหลากหลายคล้ายขนโคที่โง่เขลา
  หลงมัวเมาเข้าไม่ถึงซึ่งธรรมนั้น
  เพียงเขาโคบัวโผล่น้ำ..รับตะวัน
  หมายธรรมนั้น มันล้ำลึก.. ต้องตรึกตรอง !
  
  เจริญธรรม ..
  
  29.gif24.gif
 • เพียงพลิ้ว

  3 สิงหาคม 2555 08:54 น. - comment id 1241212

  
  
  น้องหมูน้อยไปทำบุญแล้วค่ะเมื่อวาน ไปหล่อเทียนด้วยค่ะ แต่ว่าไม่ได้เวียนเทียนค่ะ ไปกับน้องๆ แต่พาหลานไปด้วยเด็กซนเลยต้องพากลับก่อนค่ะ 
  
  
  
  36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif1.gif
 • เพียงพลิ้ว

  3 สิงหาคม 2555 08:54 น. - comment id 1241213

  
  
  น้องหมูน้อยไปทำบุญแล้วค่ะเมื่อวาน ไปหล่อเทียนด้วยค่ะ แต่ว่าไม่ได้เวียนเทียนค่ะ ไปกับน้องๆ แต่พาหลานไปด้วยเด็กซนเลยต้องพากลับก่อนค่ะ 
  
  
  
  36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif1.gif
 • บุหรง

  3 สิงหาคม 2555 11:25 น. - comment id 1241239

  6.gif
  
  ขอน้อมจิตหาธรรมกอรปนำผล
  มุ่งสวดมนต์สร้างบุญมาหนุนส่ง
  ความหม่นหมองเลือนหายได้คลายลง
  จักมุ่งตรงธรรมนั้นคือครรลอง...
  .
  อนิจจัง...ชีวิตลิขิตสร้าง
  ทุกขัง...ต่างเวียนลอบตอบสนอง
  อนัตตา...เคลื่อนคล้อยดูลอยล่อง
  จงตริตรอง...สิ่งใดล้วนไม่เที่ยง...^^
  
  อนุโมทนา สาธุ...
 • เฌอมาลย์

  3 สิงหาคม 2555 20:10 น. - comment id 1241254

  สวัสดีค่ะพี่ดอกแก้ว
  ทำบุญ 2วันเลยค่ะ
  วันนี้งดเหล้าได้ 1 วัน 29.gif
 • ครูกระดาษทราย

  4 สิงหาคม 2555 11:23 น. - comment id 1241367

  อนุโมทนาค่ะ พี่ดอกแก้ว 12.gif