ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา

พี่ดอกแก้ว

จากวันวารสู่วันนี้ที่เมืองไทย 
จะหาใครเทียบพระคุณการุณย์เหมือน 
ภาพข่าวสารปรากฏเป็นบทเตือน 
ให้คนไทยไม่เลือนพระเมตตา 
หกสิบหกปีที่พระองค์ดำรงราชย์ 
ทรงประกาศพระราชโองการดุจหินผา 
ครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประชา 
หกสิบหกปีผ่านมาล้วนเป็นจริง 
ทรงสละพระราชทรัพย์และความสุข 
ดำเนินปลุกผืนไพรไม่เกรงกริ่ง 
เขตทุรกันดารในโลกจริง 
ทรงดำเนินไปสร้างสิ่งเพื่อสมบูรณ์ 
ทรงเป็นดั่งคลังสมองของชนชาติ 
กำจัดความหวั่นหวาดให้สิ้นสูญ 
มีแนวทางสร้างประโยชน์ให้เพิ่มพูน 
ทรงเป็นศูนย์รวมใจในยามทุกข์ 
ภาพข่าวสารย้อนหลังครั้งกาลเก่า 
เมื่อทุกข์ภัยโถมเข้าจนสิ้นสุข 
ทรงไม่ทิ้งประชาไทยให้ล้มลุก 
ยื่นพระหัตถ์ปลอบปลุกตลอดมา 
หกสิบหกปีที่พระองค์ทรงเหนื่อยยาก 
แต่คนไทยสบายขึ้นมากทั่วทิศา 
จวบปีนี้มีพระชนม์เริ่มชรา 
ยังทรงงานเพื่อประชาอยู่ดุจเดิม 
ศิลปินจึ่งแซ่ซ้องร้องเพลงถวาย 
แต่งเนื้อความหลากหลายเพื่อสร้างเสริม 
สถาบันเทศไทยได้ต่อเติม 
ปรัชญาเพิ่มเศรษฐกิจที่พอเพียง 
โอกาสนี้แปดสิบห้าปีพระชนมพรรษา 
อนึ่งข้าฯ ขอเป็นหนึ่งในสายเสียง 
ตะโกนก้องถวายพระพรอย่างพร้อมเพรียง 
อย่างสุดเสียงขอพระองค์ "ทรงพระเจริญ" 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ดอกแก้ว  				
comments powered by Disqus
 • ทักทาย

  4 ธันวาคม 2555 15:20 น. - comment id 1252058

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน36.gifพี่ดอกแก้วคะหนูได้ไปคอยรับเสด็จที่ทุ่งมะขามหย่องเป็นบารมีอย่างล้นพ้นร้องไห้เลยค่ะ ได้ใกล้ชิดพ่อหลวงมากเลยค่ะหนูดีใจที่สุดในโลกเลย แล้วครอบครัวของหนูก็ได้ถ่ายรูปออกสื่อมวลชนด้วยดีใจมากๆ ซื้อหนังสือเก็บไว้เลยค่ะ 36.gif36.gif36.gif36.gif29.gif29.gif29.gif
 • เพียงพลิ้ว

  4 ธันวาคม 2555 15:21 น. - comment id 1252059

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 • ผู้หญิงไร้เงา

  4 ธันวาคม 2555 15:41 น. - comment id 1252069

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  
  
  36.gif36.gif36.gif
 • เทียนหยด

  4 ธันวาคม 2555 18:47 น. - comment id 1252081

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 29.gif29.gif%29
 • ดอกบัว

  4 ธันวาคม 2555 19:34 น. - comment id 1252082

  
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  29.gif29.gif29.gif
 • ครูกระดาษทราย

  5 ธันวาคม 2555 16:52 น. - comment id 1252096

  0N2kKa.jpg
   แดดจะร้อนเพียงใดหนูไม่ท้อ
  เสด็จพ่อเสด็จมาพาแจ่มใส
  พร้อมพสกนิกรชาวไทย
  รวมดวงใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ 
 • ก้าวที่...กล้า

  5 ธันวาคม 2555 18:36 น. - comment id 1252101

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 • เปลวเพลิง

  6 ธันวาคม 2555 17:10 น. - comment id 1252152

  ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
 • ศรีสมภพ

  7 ธันวาคม 2555 12:24 น. - comment id 1252209

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน