แปดสิบห้าพระชนมพรรษาอาศิรวาท

ตราชู

ขอเดชะ พระบดินทร์นรินทร์นาถ
มิ่งขวัญชาติ ขวัญชน มงคลขวัญ
จำรูญเรืองเลื่องหล้าคือราชัน
ธรานันทน์ด้วยพระเดชภูเบศวร์บดี
	ทุกตำแหน่งแห่งหนทรงด้นดั้น
ธ รังสรรค์ทศทิศวิศิษฏ์วิถี
แจ่มบรรเจิดเกิดก่อพระกรณีย์
ดั่งวารีโปรยปรายสุหร่ายริน
	เอกราชาหาใดมิได้เหมือน
รำลึกเตือนตรึงตราประชาถวิล
ไทย เผ่าพงศ์จงรักจำหลักจินต์
พระเป็นปิ่นเลิศดิลกพสกมวล
	สรวมอำไพพระตรัยรัตน์ประภัสสร
ถวายพระพรไพจิตรพิพิธถ้วน
ดำเกิงเกรียงเที่ยงแท้ไป่แปรปรวน
นริศวรทรงรัชย์ร่มฉัตรทอง
	ฤกษ์เอาฬารวารวันพระชันษา
แปดสิบห้าพรรษภาส ทวยราษฎร์ฉลอง
น้อมประณตบทบงสุ์ประสงค์ปอง
ขอไท้ครองไทยมั่นนิรันดร์เทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายชูพงค์ ตรีวัฒน์สุวรรณ 
ประพันธ์ถวายด้วยความจงรักภักดียิ่ง พระพุทธเจ้าข้า				
comments powered by Disqus
 • ทักทาย

  6 ธันวาคม 2555 13:29 น. - comment id 1252124

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 36.gif29.gif
 • เพียงพลิ้ว

  6 ธันวาคม 2555 16:03 น. - comment id 1252134

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 • เปลวเพลิง

  6 ธันวาคม 2555 17:30 น. - comment id 1252153

  ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
 • ตราชู

  7 ธันวาคม 2555 09:43 น. - comment id 1252186

  สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน
  
  	แม้วันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระเหนือเกล้าเจ้าชีวิตของคนไทยทั้งปวงจะผ่านไปแล้ว แต่ความจงรักภักดีในใจพสกนิกร ไม่มีวันคลายชั่วนิจนิรันดร ครับผม
  
  	สวัสดีครับ คุณทักทาย, คุณเพียงพลิ้ว, คุณเปลวเพลิง
  	เนื่องจากทั้งสามท่าน เขียนคำถวายพระพรพ่อหลวงมาเฉกเช่นกัน ฉะนั้น ผมขออนุญาตตอบท่านทั้งสามพร้อมกันเลยนะครับ
  	สิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ทอดพระเนตรนั้น คือความสามัคคีพร้อมเพรียงของพวกเราชาวไทยครับ พระราชดำรัส ณ วันที่ ๕ ธันวาคม ก็ชัดเจนยิ่ง
  หากพวกเราอยากถวายความสุขแด่พระองค์ ก็หยุดเสียทีเถิดครับ เรื่องสงครามสี เรื่องเหลวไหลบ้าๆบอๆทั้งหลาย เพื่อบ้านเมืองของเรา จะกลับคืนสู่สันติสุขสมดังพระราชประสงค์ครับผม
 • ศรีสมภพ

  7 ธันวาคม 2555 12:26 น. - comment id 1252210

  ธรณีนี่นี้ ..ดีชัด
  จอมกษัตริย์ปัดป้องแกล้วกล้า
  ทศพิธราชธรรมนำพา
  สืบเนื่องมาสุขล้ำ ทำเพื่อใคร ?
  
  ทรงพระเจริญ