ร้อยดวงจิตสถิตใจไทยทั่วหล้า

ขุนศรี

เฉลิมรัตน์พิพัฒน์ผลดลสมัย
ร่วมร้อยใจเทิดไท้ให้พ่อหลวง
เนาสถิตจิตมุ่งมั่นพันล้านดวง
น้ำตาร่วงอาบแก้มยิ้มแย้มกัน
จากอีสานบ้านเหนือใต้ไทยทั้งผอง
จิตสนองแน่แท้ไม่แปรผัน
ร่วมจงรักภักดีศรีราชัน
ใจแม่นมั่นเสริญสรรพระภูมี
สวมเสื้อเหลืองเรืองรองผ่องสดใส
รวมน้ำใจเทิดไท้องค์พระทรงศรี
ความมุ่งหวังตั้งใจใฝ่ภักดี
บารมีหวังชื่นชมสมใจปอง
รักพ่อหลวงของปวงชนล้นเกศา
ไทยทั่วหล้าภักดีพร้อมน้อมสนอง
น้ำตาไหลหลั่งรินยินดีนอง
พร้อมร่ำร้องถวายชัยให้จำเริญ
ราษฎร์ปลิ้มเปรมอิ่มเอมเขษมสันต์
รอยยิ้มอันเปรื้อนหน้าข้าสรรเสริญ
ร้อยดวงใจชาวไทยได้ยอเยิน
เนานานเนิ่นร่มโพธิ์ทองผองประชา
เสียงราษฎร์ร้องก้องอื้ออึงถึงสวรรค์
เสียงเสริญสรรสดุดีที่หรรษา
ร้อยดวงจิตสถิตเนาเจ้าพารา
พวกไพร่ฟ้าขอพระองค์ทรงจำเริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้านายทองม้วน สิงห์ทองห้าว
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด
(๕ ธันวาคม ๒๕๕๕)				
comments powered by Disqus
 • ขุนศรี

  5 ธันวาคม 2555 17:58 น. - comment id 1245928

  ขอบคุณครับที่เข้ามาทักทาย29.gif29.gif
 • ครูกระดาษทราย

  5 ธันวาคม 2555 16:50 น. - comment id 1252095

  0N2kKa.jpg
  
  แดดจะร้อนเพียงใดหนูไม่ท้อ
  เสด็จพ่อเสด็จมาพาแจ่มใส
  พร้อมพสกนิกรชาวไทย
  รวมดวงใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 • ขุนศรี

  6 ธันวาคม 2555 08:30 น. - comment id 1252115

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  29.gif29.gif29.gif
 • รอยอินทร์

  6 ธันวาคม 2555 13:40 น. - comment id 1252126

  29.gif29.gif29.gif29.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif
 • เพียงพลิ้ว

  6 ธันวาคม 2555 16:04 น. - comment id 1252136

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 • ขุนศรี

  6 ธันวาคม 2555 16:13 น. - comment id 1252145

  ขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดไปและร่วมถวายพระพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญ29.gif
 • เปลวเพลิง

  6 ธันวาคม 2555 17:07 น. - comment id 1252151

  ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ