ส่งเทพธิดาสู่สวรรค์

ครูกระดาษทราย

เทพประทานนางฟ้าให้ป๊า-แม่ 
ล้ำเลิศแท้เนื้อทองคือของขวั ป๊าแม่พี่มีสุขทุกคืนวัน นับจากนั้นตราบนี้เมื่อมีเร น้องเฟิร์นเป็นเด็กดีอารีพร้อม จิตโอบอ้อมกอปรกุศลพ้นขลาดเขลา ทั้งว่านอนสอนง่ายแต่วัยเยาว์ แม่มีเจ้าเป็นแรงใจไม่โรยรา ยามลูกป่วยด้วยโรคร้ายใจแทบขาด ดั่งอัสนีฟาดพาดเกศา พาพบแพทย์แก้ไขให้เยียวยา วอนเทวาฟ้าดินด้วยช่วยคุ้มครอง แต่ร่างกายน้อยน้อยค่อยอ่อนล้า ยี่สิบเอ็ดมีนาพาหม่นหมอง เจ้าจรจากพรากนิรันดร์ตามครรลอง น้ำตานองดั่งสายฟ้าผ่ากลางทรวง หลับเถิดหนาลูกจ๋าแม่จะกล่อม ตั้งจิตน้อมส่งนางฟ้า ณ แดนสรวง กราบอัญเชิญเทวัญเทพทั้งปวง มารับดวงวิญญาณ์นางฟ้าไป สถิตยังทิพย์สถานอันเพริศแพร้ว จิตผ่องแผ้วพ้นวัฏฏะอสงไขย พบพระศรีอริยเมตไตรย จากดวงใจแม่และป๊ากะพี่ฟิล์ม ครูกระดาษทราย ประพันธ์ในนาม ครอบครัวสาณศิลปิน
comments powered by Disqus