- = ๒ เมษายน ชนปีติ = -

วฤก

๐ รัตนะประดับด้าว............แดนสยาม
สกลเกริกก้องพระนาม......นาทน้อม
เทพรัตน์ศิริคาม................ของแผ่น.....ดินเอย
ทรงพระเจริญค้อม............ผคมไหว้ถวายพร ฯ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

วฤก : ๒ เมษายน ๒๕๕๖				
comments powered by Disqus