รูปลักขณา...

คีตากะ2649988hsn94c4705.gif

 รูปลักขณาสูงส่งดังหงส์เหิน

เยื้องย่างเดินหิมวาเวหาหาว

แต่ดวงจิตคิดชั่วเกลือกกลั้วคาว

เฉกเพชรพราวร่วงตมจมราคี

ถึงทรลักษณ์พักตราเพียงกาต่ำ

ล้วนรูปชั่วตัวดำคล้ำราศี

แต่จิตทรงสิกขาปัญญามี

ยังอาจดีกว่าหงส์เล่นลงโคลน

ล้วนไตรลักษณ์อนัตตาภควาตรัส

รูปจำรัสฤาชั่วล้วนหัวโขน

หากจุดไฟหทัยดวงให้ช่วงโชน

ย่อมพรากโยนทวิลักษณ์จักรมณีย์

อนึ่งคบแต่พาลลาญบัณฑิต

อาจชีวิตฉิบหายกลายบัดสี

ไม่ฟังธรรมท่านเอ่ยเผยพาที

ย่อมราคีขลาดเขลาเปล่าปัญญา

เพียงภพหนึ่งชาติหนึ่งพึงสั้นนัก

มัวหลงรักเนื้อหนังในมังสา

ซึ่งทรุดโทรมเสื่อมไปในชรา

ถึงมรณามาดหมายทุกกายมี

เพียงเวรกรรมนำพาเมื่ออาสัญ

เสวยสวรรค์ฤานรกตกเป็นผี

จะสายเกินแก้ไขให้กลายดี

ถึงโศกีไปก็เปล่าเขาเมินมอง

มัจจุราชจะยิ้มเยาะเพราะโมหา

มนุสสาล้นนรกอกไหม้หมอง

หลงกามคุณมีห้ามาเนืองนอง

จนก่ายกองเรือนจำกรรมพาจร

นฤพานพิมานแมนแดนเกษม

ล้วนปรีดิ์เปรมสุโขสโมสร

สุดอาณานภากว้างร้างใครจร

กลับแรมรอนอเวจีคดีกรรม

มีชีวิตวุ่นวายมากมายเรื่อง

เลยเปล่าเปลืองเพลาพาถลำ

ลืมพากเพียรภาวนารักษาธรรม

จึงมืดดำมัวจิตพลาดผิดการ

หลงรูปรสกลิ่นเสียงเคียงสัมผัส

สุดหยั่งวัดคะเนได้ในสงสาร

ล้วนเกิดตายมายมากยากประมาณ

เกลื่อนกลบฐานพสุธาให้อาลัย

ท่านเปรยเปรียบกองกระดูกทุกภพชาติ

แห่งองค์นาถโพธิสัตว์ทัดไศล

ว่าขนัดแน่นแผ่นผืนดินดื่นไป

หมายเข็มไชไม่อาจมีที่แทงลง

ชลนามหาศาลปานสมุทร

หาสิ้นสุดโทมนัสสลัดหลง

ทุกข์เทวษยิ่งแสนแม้นชีพปลง

ยังดำรงสืบชาติมิคลาดคลา

วนเวียนไปเยี่ยงนี้หามีหยุด

เปรียบประดุจโยนไม้ไปเวหา

จะตกด้านข้างไหนในพสุธา

สุดปัญญาพยากรณ์หยั่งพรพรหม..

 

 

 

 

comments powered by Disqus