สดุดีครูกวีฝั่งธน

สองตุลา

สดุดีครูกวีศรีอักษร สดุดีครูกลอนบวรศิลป์ สดุดีครูอักษรพรพระอินทร์ สดุดีกลอนกวินทร์ถิ่นอัปสรา

ทั้งนิราศบทละครกลอนภาษิต เนรมิตจิตรบรรจงส่งภาษา บทนิทาน บทเห่กล่อม บทเสภา ถ่ายทอดมาค่าสำเนียงแค่เพียงจินต์

สดุดีครูกวีศรีอักษร ชื่อขจรบวรฤทธิ์วิจิตรศิลป์ สดุดีกวีตระกลวิมลศิลปิน สี่แผ่นดินล้วนชูค่าสง่างาม

สุนทรีศรีสุนทรบวรกวินทร์ สุนทรภู่ครูศิลป์ถิ่นสยาม สุนทรลักษณ์อักษราค่างดงาม สุนทรความสดุดีกวีไทย

comments powered by Disqus