อาลัย พี่เป้า

กวี

...ไก่จ๋า...
ได้ยินไหมว่าเสียงใคร
คือเสียงของร้องไห้
คล้ายคล้ายชายเจ้าน้ำตา
เสียงนี้คือเสียงคนปวดอุรา
จึงร้องเรียกเพรียกหา
ไก่จ๋าหลบหน้าไปไหน...
.........
สิ้นพี่เป้า เคล้าเพลง บรรเลงรัก
สายัณห์พัก กายหนาว ยาวเชียวหนอ
ขอสวรรค์ ชั้นสุข บุกมารอ
เสียงลำคอ ใครเล่า เท่าสายัณห์
.......
พอทราบอายุขวัญตา
น้องเอยพี่มานั่งทำตาปลิบปลิบ
น้องอายุสามสิบ
สามสิบทำไมยังสวย
...........
โหยโหย โรยริน สิ้นนักร้อง เสียงกึกก้อง กำปะนาท หวาดหวิวหวั่น ยอดรักเรียง เคียงคู่ อยู่ด้วยกัน เชิญสุขสันต์ สุขคติ รวิไว...เทอญ...
.....
..กวีชาวบ้าน
comments powered by Disqus