อาเศียรวาท “พ่อของแผ่นดิน”

คอนพูทน

๏ ถวายพระพรปรเมษฐ์เพี้ยง รินประไพ เจริญพระราชสมภพชัย        อร่ามช้อย อัครศิลป์ปิ่นนิรัติศัย            บวรศักดิ์ เวียนอภิลักขิตพร้อย           กระจ่างพริ้งแจรงผลฯ   ๏ เฉลิมชนม์มหาบพิตรเชื้อ   พิมานชาว เมลืองพร่างนครังพราว        สง่าแพร้ว โปรยหอมทั่วตลอดหาว       ตลอดแห่ง วิบูลย์เลิศบรรเจิดแล้ว         พิศุทธิ์ล้วนพิศาลหลายฯ   ๏ วิจิตรฉายพรหมเทพชั้น    สวรรค์เชิญ ชโลมผ่องบรมบาทเพลิน     ประสบพร้อม ปวงพสกเปล่งสรรเสริญ       อุดมสรรพ กรานนบศักดิ์สิทธิ์น้อม        ฉะฉ่ำนี้เปรมสนานฯ   ๏ เกษมสำราญสว่างเรื้อง     มโนรม เผดียงครบรังสฤษฏ์คม        ประดับครั้น ฉลองศรีหยาดพิไลสม        วันพิเศษ โสมนัสเศวตรฉัตรนั้น          กระชุ่มเนื้อปรีดิ์สนองฯ ๏ เสวยครองสิริสวัสดิ์ครั้ง     มงคล ยศกระเดื่องเอกภูวดล         ยิ่งด้วย มหาราชปราชญ์ศาสตร์ผล    เรียงสะพรั่ง จรุงประทิ่นปิตุรงค์ท้วย        แชล่มเทื้อหอมสถานฯ   ๏ ประโคมขานยินสนั่นคล้อง เสนาะครา วันที่ “ห้าธันวา”                ประณตไหว้ แปดสิบหก พรรษา          ทิพย์เสก กษัตริย์เทิดนวมินทร์ไท้       พ่อเที้ยรเจริญเทอญ ๚ะ๛                        ........................    ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คอนพูทน

comments powered by Disqus