สวัสดีปี(ม้า)ใหม่ ๒๕๕๗

เปลวเพลิง

โบกมือลาปีเก่าที่เศร้าหมอง
เบิกตามองปีใหม่ในดิถี
งูทิ้งรอยถอยล่าแล้วครานี้
เข้าสู่ปีม้ามาอารักษ์เมือง

ม้าเอ๋ยม้ามาเยี่ยมเปี่ยมแรงม้า
ขอช่วยพาชาติไทยให้ฟุ้งเฟื่อง
คือฟุ้งรักถักรุ้งให้รุ่งเรือง
สุขประเทืองน้อมนำสายน้ำใจ

ผ่านปีเก่าเราผ่านเหตุการณ์ร้อน
ขับเพลงเศร้า ร้าวรอน ทุกข์ อ่อนไหว
ปีงูเล็กใหญ่ฤทธิ์พิษแห่งไฟ
ประทับรอยเขี้ยวไว้ยังไม่จาง

เขาว่าม้าแรงฤทธิ์ต้านพิษงู
ได้เซรุ่มนำสู้พิษงูสร่าง
ยามเมื่อม้ามาเยือนในเถื่อนทาง
ขอช่วยสร้างปีใหม่ให้รังรอง

อวยพรโรจน์โสตถีรับปีใหม่
เป็นของขวัญมอบให้ไทยทั้งผอง
ทั้งมอบแด่บ้านพี่บุรีน้อง
ที่เกี่ยวดองด้วยกันทั้งโลกา

ดลความสุข ความหวังพลังรัก
เข้มแข็งแรงคึกคักกันถ้วนหน้า
การงานดีมีเงินเดือนไม่เลือนลา
ปรารถนาสิ่งใดได้สมจินต์

ทั้งคิด พูด ทำดีไม่มีหมอง
เสริมสร้างความปรองดองทุกท้องถิ่น
สรวมพรศรีชีวันขวัญชีวิน
อย่ารู้สิ้นสร่างซานะม้าเอย

...........................................

สวัสดีปีใหม่ครับ
				
comments powered by Disqus